Collection: education
(18,301 - 18,320 of 20,209)

Pages

The determination of the true stress-strain curve using hardness indentations
The determination of the true stress-strain curve using hardness indentations
Het genereren en meten van lasbadoscillaties
Het genereren en meten van lasbadoscillaties
De logistiek van de bouw van een boortunnel: Optimalisatie van de geometrische vorm van een ring en het aantal ringen in een ringsysteem
De logistiek van de bouw van een boortunnel: Optimalisatie van de geometrische vorm van een ring en het aantal ringen in een ringsysteem
De Pon-lijn en Light Rail? Een onderzoek naar de haalbaarheid van een light railexploitatie op de zogenaamde Pon-lijn, een gedeelte van de voormalige spoorlijn Amersfoort-Kesteren
De Pon-lijn en Light Rail? Een onderzoek naar de haalbaarheid van een light railexploitatie op de zogenaamde Pon-lijn, een gedeelte van de voormalige spoorlijn Amersfoort-Kesteren
Op weg naar Schiphol: Studie naar de bereikbaarheid van mainpoort Schiphol
Op weg naar Schiphol: Studie naar de bereikbaarheid van mainpoort Schiphol
Aanslibbing van een rivierhaven: Vermindering door aanpassing van de vormgeving van jachthavens 't Steel en La Bonne Aventure
Aanslibbing van een rivierhaven: Vermindering door aanpassing van de vormgeving van jachthavens 't Steel en La Bonne Aventure
Beschouwing van constructiekosten van monoliet golfbrekers
Beschouwing van constructiekosten van monoliet golfbrekers
Het meten van beleid: De ontwikkeling van een model dat de effectiviteit bepaalt van maatregelen die de combinatie van fiets en openbaar vervoer verbeteren
Het meten van beleid: De ontwikkeling van een model dat de effectiviteit bepaalt van maatregelen die de combinatie van fiets en openbaar vervoer verbeteren
Intertidal beach level estimation from video images
Intertidal beach level estimation from video images
Verification of the numerical wave model SWAN in the Petten coastal area
Verification of the numerical wave model SWAN in the Petten coastal area
An experimental study on the effect of niobium on the transformation behaviour of a Nb microalloyed High Strength Low Alloy steel
An experimental study on the effect of niobium on the transformation behaviour of a Nb microalloyed High Strength Low Alloy steel
Port expansion Shanghai
Port expansion Shanghai
Diffusie van een omgevingsgas in een laminaire impinging jet: Numerieke simulatie en experimentele validatie
Diffusie van een omgevingsgas in een laminaire impinging jet: Numerieke simulatie en experimentele validatie
Efficiëntere benutting van infrastructuur door een evenwichtiger belasting: Aanbevelingen voor ruimtelijk beleid
Efficiëntere benutting van infrastructuur door een evenwichtiger belasting: Aanbevelingen voor ruimtelijk beleid
Sedimentatie in natte stroken
Sedimentatie in natte stroken
Shields in de praktijk
Shields in de praktijk
The modelling of submerged vanes: A means of fairway improvement in river bends
The modelling of submerged vanes: A means of fairway improvement in river bends
Toepassing van evenwichtsrelaties op de Haringvlietmond
Toepassing van evenwichtsrelaties op de Haringvlietmond
Buffers in het hoofdwegennet: Onderzoek naar de verkeersafwikkelingen in relatie tot het ontwerp met behulp van INTEGRATION
Buffers in het hoofdwegennet: Onderzoek naar de verkeersafwikkelingen in relatie tot het ontwerp met behulp van INTEGRATION
The influence of suspended pyrite and sand on oxygen transfer in a stirred tank reactor
The influence of suspended pyrite and sand on oxygen transfer in a stirred tank reactor
Collection: education
(18,301 - 18,320 of 20,209)

Pages