Collection: education
(18,481 - 18,500 of 20,454)

Pages

document
Heukelom, S.A. (author)
This thesis is divided into 7 chapters. Each chapter deals with one of the main subjects mentioned in the previous paragraph. Chapter 1 gives an introduction on the Musi river and the problems encountered in the entrance channel of the Port of Palembang. The present-day situation of the Musi river, as well as the available data, will be...
master thesis 1997
document
De Groot, A.E.A. (author)
De keuze voor het gebruik van een type tunnelboormachine in Nederland ligt niet eenduidig vast, omdat de grondopbouw zeer heterogeen en de grondwaterstand zeer hoog is (bijna altijd boven het aanlegniveau van de tunnel). Het probleem is dus het ontbreken van de juiste criteria en aspecten voor de keuze van de juiste tunnelboormachine (TBM). Het...
master thesis 1997
document
Van Berkel, B.C. (author)
In de Arabische zee moet HAM (Hollandsche Aanneming Maatschappij) kabels en leidingen over de zeebodem leggen. Hierbij moet een richel van kleimateriaal op 3000 m waterdiepte gepasseerd worden. De steilheid van deze richel is zodanig dat de leidingen breken als deze over de richel gelegd worden. Door deze richel wordt een sleuf gebaggerd om de...
master thesis 1997
document
Maas, N. (author)
Laakhaven Centraal is door de gemeente Den Haag aangewezen als GDV-lokatie. Een GDV is een verzameling grootschalige detailhandelvestigingen, met minimaal 1500 m^ bruto vloer oppervlak (b.v.o) per vestiging. Er gelden geen branchebeperking, op deze buiten de bestaande kern-winkelconcentraties gelegen lokatie die zowel met de auto als met het...
master thesis 1997
document
De Jong, M. (author)
The subject of investigation in this study is the extension of Ulsan Port in the south east of the Korean peninsula. The existing port of Ulsan is mainly an industrial port, with refineries, petro-chemical industries, car manufacturing and ship building. The Korean government is setting up an overall port development strategy, in which Ulsan...
master thesis 1997
document
Schoemaker, G.J. (author), Vester, B.A.S. (author)
Dit rapport is het verslag van een ruim een halfjaar durende studie. Deze studie vond plaats in het kader van het afstuderen van twee studenten als civielplanoloog aan de TH-Delft. Naast begeleiding van uit de TH is het werk regelmatig betrokken in de beraadslagingen van de Werkgroep Planologie van de POOL. Het onderwerp van de studie, "...
master thesis 1997
document
Van Noort, J.C. (author)
Rip currents are narrow and intense, offshore directed flows in the nearshore zone. A rip current is able to transport a considerable amount of water and sediment seaward and may dominate the morphological exchange between surfzone and the offshore. Rip currents are often located nearby lateral boundaries that obstruct the longshore current, but...
master thesis 1997
document
Engelsman, M. (author)
master thesis 1997
document
Blom, A. (author)
In this study the river migration model MIANDRAS has been applied to simulations of the planform changes of the river Allier, a tributary of the river Loire in France. The Allier is a very dynamic and natural river system with braided and meandering river sections. Two meandering reaches of the Allier, located between Varennes-sur-Allier and...
master thesis 1997
document
Van Bree, B. (author)
Momenteel wordt onderzocht of het technisch haalbaar is de Golf van Khambhat, een zee-arm in het noordwesten van India, af te sluiten. Bij de afsluiting van dit estuarium treden, door het enorme reservoiroppervlak en het grote getijverschil, enorm hoge stroomsnelheden op. Uit deze haalbaarheidsstudie kwam de meer algemene vraag naar voren of het...
master thesis 1997
document
Zwang, L.W.A. (author)
In de nabije toekomst zullen grote hoeveelheden vervuild baggerslib worden geborgen in grootschalige bergingen in Nederland. In de MER-studies is een nauwkeurige voorspelling van depotcapaciteit en uitstroom van porie water naar de omgeving benodigd. Naast de eigengewichtsconsolidatie spelen ook andere processen een rol bij de berging van slib...
master thesis 1997
document
Halbertsma, B. (author)
Als men de Nederlandse geschiedenis bekijkt dan is er een steeds terugkerend element te ontdekken: de strijd tegen de zee. Er is in het verleden veelland veroverd op het water, maar er moet constant voor gezorgd worden dat het gewonnen land behouden blijft. Als er niet actief zou worden ingegrepen dan zou binnen afzienbare tijd de kustlijn sterk...
master thesis 1997
document
Oterdoom, S.P. (author)
Voor de uitbreiding van de oppervlaktewaterzuivering zijn de alternatieven diepinfiltratie en ultrafiltratie onderzocht.
master thesis 1997
document
Vlek, J. (author)
The Interconnected Fluidized Beds (IFB) reactor is a compact solids circulation system to be used for continuous gas/solid acceptation/regeneration processes. The IFB reactor consists of four compartments, two reactors (risers) and two transport beds (downcomers) connected to each other by two overflow weirs and two orifices. The difference in...
master thesis 1997
document
Hakenberg, R. (author)
Recentelijk zijn in Nederland twee waterkeringen ontworpen en uitgevoerd die bij maatgevende (storrnvloed)omstandigheden overstromen: de Hartelkering in het Hartelkanaal nabij Rotterdam en de Zeesluizen in het Noordzeekanaal nabij IJmuiden. Omdat niet voldoende theoretische kennis en ervaring voorhanden is om het stroombeeld te kunnen...
master thesis 1997
document
Voortman, H.G. (author)
In Europe the interest in and the importance of vertical breakwaters is growing. A central point is the optimal geometry, e.g. the width and height of the breakwater caisson chosen such that the total costs over the lifetime of the structure are minimized. Probabilistic design tools provide several methods to determine the probability of failure...
master thesis 1997
document
Israël, C.G. (author)
Het bepalen van het sedimenttransport over de Plaat van Ossenisse is van belang om inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij de aanzanding van de Drempel van Hansweert. Deze drempelligt in de vaargeul ten oosten van de Plaat van Ossenisse. Er is reeds een studie verricht naar drempelvormende mechanismen, maar deze hebben...
master thesis 1997
document
de Koning, M. (author)
Voor capaciteitsuitbreiding van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) te Leiduin wordt onderzoek verricht naar drie verschillende technieken. Om de haalbaarheid van ED voor capaciteitsuitbreiding te bepalen is proefinstallatie onderzoek verricht met deze techniek.
master thesis 1997
document
Spanjers, C.M. (author)
Voorstudie Om de leidende rol die de haven van Rotterdam in de wereldhandel heeft te kunnen handhaven is het noodzakelijk voor de komende decennia ruimte te creeren in de nabijheid van de haven. Dit kan door het aanleggen van een tweede Maasvlakte, een landaanwinning in zee. Het is mogelijk gebleken deze Maasvlakte 2 technisch, morfologisch,...
master thesis 1997
document
Van Beek, J.S. (author)
In dit afstudeerverslag wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen : • Welke interactie vindt plaats tussen ondergrondse stations en boortunnels ? • Welke alternatieve bouwmethoden zijn mogelijk voor een ondergronds station? • Welke bouwmethoden zijn toepasbaar voor het ondergrondse station op de Vijzelgracht te Amsterdam? •...
master thesis 1997
Collection: education
(18,481 - 18,500 of 20,454)

Pages