Collection: education
(18,681 - 18,700 of 20,209)

Pages

document
Gerding, E. (author)
In this report an analysis of data from a series of tests is presented on the stability of the toe structure of rubble mound breakwaters. The existing knowledge on toe stability and the influence of all governing parameters in the existing knowledge is reviewed. The tests which were performed for the present research are treated extensively. The...
master thesis 1993
document
Sistermans, P.G.J. (author)
master thesis 1993
document
Oude Essink, M.P. (author)
De (komst van) hoge snelheidslijnen in verschillende landen van Europa leiden in de nabije toekomst tot een Europees netwerk van hoge snelheidslijnen, waardoor een aantrekkelijk alternatief ontstaat voor het personenvervoer in Europa. Via het voorkeurtracé H moet aansluiting van de Randstad op dit netwerk plaatsvinden. Op het tracé H is het...
master thesis 1993
document
Krom, A.H.M. (author)
master thesis 1993
document
Veltman, P.J.A. (author)
master thesis 1993
document
De Kanter, M.C.L.F (author)
Als afstudeeropdracht is in een samenwerkingsverband tussen de TUD en TNO/IPL, bij het laatste instituut, een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van storingen in de draadaanvoer tijdens het MIG-lassen van aluminium. Er is hierbij gekeken naar twee typen draden namelijk AlMg5 (AA5356) en AlSiS (AA4043). De AlMgS-draad bleek veel...
master thesis 1993
document
Palm, D.M.E. (author)
master thesis 1993
document
Van Haastregt, E.P. (author)
Onder het stationseiland moet een halte worden gebouwd ten behoeve van de Noord-zuidlijn in Amsterdam. Dit project kan geïntegreerd worden met de vele andere projecten op het stationseiland ten behoeve van het IJ-oever project. Een ondergronds busstation is in deze studie niet meegenomen. Aan de hand van een vergelijking van drie varianten ...
master thesis 1993
document
Winter, T. (author)
A literature review is undertaken to understand the causes and the effects of the first process. Using the resulting equations, the UNIBEST-TC program is verified for the process of wave transmission over and through a submerged breakwater. Due to the fact that only impermeable breakwaters can be implemented in the program, deviations occur. For...
master thesis 1993
document
Kooij, A.F. (author)
South Korea suffers from a high population density and stands therefore in need of agricultural and industrial land. The Koreans are seeking for solutions to solve this problem. One of the possibilities is to reclaim land from the sea. Several land-reclamation projects have already been carried out and one of the projects that is at the moment...
master thesis 1993
document
Nederveen, M.T. (author)
master thesis 1993
document
Frijters, M. (author)
Het onderwerp van dit rapport is een onderzoek naar het lengte-effect bij dijken voor het mechanisme overlopen. Het lengte-effect houdt in dat de faalkans van een ringdijk groter is dan faalkans van het dijkvak met de maximale faalkans, omdat belasting en sterkte langs de waterkering kunnen variëren waardoor de belasting als het ware vaker de...
master thesis 1993
document
Bijl, W. (author)
In het Noordzeegebied kunnen ook tsunami-golven voorkomen die opgewekt zijn door een aardbeving buiten dit gebied. Met name het zeegebied ten noorden en noordwesten van het Noordzeegebied is in dit verband van belang. In dit noordelijk zeegebied is de kans op een tsunami-opwekkende aardbeving aanmerkelijk groter dan in het Noordzeegebied. M.b.t....
master thesis 1993
document
Van Paassen, B. (author)
De in 1978 gereedgekomen golfbreker van Arzew werd in 1980 onverwacht zwaar beschadigd. In dezelfde periode traden vergelijkbare schadegevallen op bij andere grote golfbrekers rond de Middellandse Zee. Dit is onder andere aanleiding geweest tot veel onderzoek wat de kennis op het gebied van golfbrekerontwerp vergroot heeft. Voor dit...
master thesis 1993
document
Tjabbes, P.T. (author)
In dit afstudeerrapport is gekeken naar nieuwe logistieke systemen voor het containertransport tussen Rotterdam en de inland-Rijn-terminals. Bij deze systemen wordt gebruik gemaakt van duwboten en duwbakken. Er worden in principe twee soorten duwboten onderscheiden, namelijk transportduwboten en dstributieduwboten. Langs de Rijn worden parkings...
master thesis 1993
document
Rots, P.E.A. (author)
master thesis 1993
document
De Graaff, W.J. (author)
The pipavav port in western Gujarat, India, will be developed in two phases, one projected for 1997 and the second for 2010. In the first phase four terminals are projected on the northern side of the bay. (See appendix II for a map of the project site.) One of these terminals will be a multi-purpose terminal for the handling of bagged rice and...
master thesis 1993
document
Joustra, N.D. (author), Pater, R.P.N. (author)
Gedurende de deelonderzoeken is een bepaalde tendens waar te nemen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de methode voor het bepalen van het vervormingsgedrag van het schip en de typen schepen waarop deze methode van toepassing is. In de literatuurstudie is gekeken naar algemene informatie over aanvaarbelastingen. De gevonden...
master thesis 1993
document
Hoekstra, A.C. (author)
master thesis 1993
document
Tuinstra, P. (author)
master thesis 1993
Collection: education
(18,681 - 18,700 of 20,209)

Pages