Collection: education
(18,841 - 18,860 of 21,143)

Pages

document
Moyés i Polo, M. (author)
During the second half of this century offshore sand extraction has become commonplace. There has been an important increase of sand demand to use on construction and coastal protection as well as for industrial purposes. On the other hand, the development in the dredging field has helped to the expansion of the process. Since nearshore dredging...
master thesis 2000
document
Wijgerse, F.M. (author)
Voor de berekening van de stabiliteit van stenen moet een beschouwing worden gemaakt van de krachten welke werken op een steen in een stroming. Deze krachten zijn natuurlijk ten eerste het gewicht van de steen onder water en verder de kracht welke de stroming op de steen uitoefent. 1) De krachten door het water zijn evenredig met het kwadraat...
master thesis 2000
document
Van den Berg, S.P. (author)
In dit rapport wordt het ontwerp van een open fitting voor onderarmprothesen beschreven. De fitting van de prothese is het deel van de prothese dat externe krachten overbrengt op de arm (en andersom). Als eerste wordt een overzicht gegeven van de externe krachten en momenten die de prothese moet kunnen opvangen. Vervolgens worden de...
master thesis 2000
document
Bos, M. (author)
In dit afstudeerproject wordt met behulp van een fysisch model onderzoek gedaan naar de uitwisselingsprocessen die bij hoogwater optreden tussen uiterwaard en hoofdgeul van een rivier. Dit afstudeerproject geeft daarmee een vervolg aan het door Van Prooijen [19] opgezette onderzoek naar grootschalige horizontale wervels in ondiepe...
master thesis 2000
document
Dekker, S. (author)
The main objective of this study is: investigation of the influence ofthe composition of the bed material on the composition of the suspended material at the reference level and on calculating the reference concentration, based on recent measurements. This objective was achieved by a study of literature, the investigation of data from six...
master thesis 2000
document
Nijhof, H. (author)
master thesis 2000
document
Dowling, G.L. (author)
Agglomeration is the process in which crystals grow together in a supersaturated fluid. The agglomeration rate of crystals in the size range between 5 and 20pm depends on the supersaturation, shear rate, and density difference between particles and fluid. The aim of this research was to validate experimentally the theoretical model of shear...
master thesis 2000
document
Gootjes, G. (author)
Due to natural processes, such as tides and waves, the coastal area is continuously changing. Process-based morphodynamic area modelling is one of the relatively new tools to predict these changes in the coastal area. One of these process-based models is Delft3D-MOR, developed by WLIDELFT HYDRAULICS. However, computations on a long time-scale...
master thesis 2000
document
Van der Haagen, J. (author)
stadsdistributie kampt met veel problemen ten aanzien van de leefbaarheid van de omgeving en de mobiliteit van de verkeersstromen. Barrièrewerking, ruimtegebrek en congestie zijn maar enkele problemen die zich voordoen. In Utrecht zal de problematiek in de toekomst alleen maar toenemen door: • de stijging van het goederenvervoer en de...
master thesis 2000
document
De Jong, D.J. (author)
Certain goods have properties that may cause severe effects in case of an accident during transport. The most striking events are the occurrence of fire and explosions. Since tunnels are isolated environments, many casualties and severe damage are to be expected in case of an explosion. Although the probability for such an event is rather small,...
master thesis 2000
document
Bos, R.M. (author), Havinga, F.J. (author)
Bij overstroomde kribben in een rivier met uiterwaard zijn grootschalige horizontale wervels te verwachten. Het tijdsgemiddelde langssnelheidsprofiel in dwarsrichting is bepalend voor het ontstaan van grootschalige wervels. In het kribvak vindt een grote richtingsvariatie in ruimte en tijd plaats. Deze variatie zorgt voor een grote uitwisseling...
master thesis 2000
document
Van Riel, A.J.E. (author)
In dit afstudeerverslag wordt een onderzoek naar de risico's en de faalkansen van jetgroutlagen uiteengezet. Eerst worden de voordelen van een jetgroutlaag ten opzichte van andere waterremmende lagen opgesomd waarna de verschillende soorten jetgroutlagen worden besproken. Na het onderzoeken van de optredende onnauwkeurigheden en afwijkingenis...
master thesis 2000
document
Klazinga, D.N. (author)
Het Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten (SM2V) heeft als doel de mogelijkheden van een landaanwinning ten westen van de bestaande Maasvlakte te beschouwen. Deze landaanwinning werd oorspronkelijk gezien als een oplossing voor twee problemen: 1. Er wordt verwacht dat in de nabije toekomst in het Rotterdamse havengebied ruimtetekort zal...
master thesis 2000
document
Liek, G.A. (author)
With the morphological models that are in use today, such as Delft2D-MOR, the scour that is calculated near the tip of hard coastal structures like breakwaters and groynes is often underestimated. This is most likely due to the fact that large horizontal turbulent eddies, which are formed when flow goes round these structures, locally enhance...
master thesis 2000
document
Van der Vorm, J.P. (author)
Het onderzoek is erop gericht het bresgedrag van zand, wanneer dit in lange rechte sneden hydraulisch wordt ontgraven, te analyseren. De bresvorm rond de winkop bepaalt het profiel dat wordt ontgraven. De optredende mengselstroomgrootheden, de snelheid, de hoogte en de concentratie, zijn van belang voor de optredende bresmors. Deze bresmors...
master thesis 2000
document
Rietdijk, J. (author)
Het ontwerpmodel heeft als doelstelling het aan de hand van functionele en operationele eisen bepalen van het 'optimale' ontwerp van een schutsluis. Voor de defmitie van het 'optimale' ontwerp is gebruik gemaakt van de ontwerpfilosofie van de Bouwdienst. De Bouwdienst ontwerpt op basis van het voldoen aan de gestelde functionele eisen en op...
master thesis 2000
document
Van der Reijden, E. (author)
At the start of 1999, Alkyon developed in co-operation with Tebodin and Delta Marine Consultants b.v. a masterplan for a new harbour in Venezuela named Puerto America. This was carried out in order of the Government of the state Zulia. The development of the harbour entails 4 phases: 2002, 2005, 2015 and after 2015. On the basis of his...
master thesis 2000
document
Wermer, G.J. (author)
master thesis 2000
document
Meulenbroek, M. (author)
master thesis 2000
document
Loncle, C.M.M. (author)
Numerical simulations of a meandering bubble plume in a rectangular flat geometry, the so-called Becker case, ha,ve been obtained using the CFD package Fluent 4.5. The simulations are based on a full two-fluid model including two turbulence models: the k-? model and RNG k-? model. As the interfacial forces between the two phases, the drag force,...
master thesis 2000
Collection: education
(18,841 - 18,860 of 21,143)

Pages