Collection: education
(18,841 - 18,860 of 21,807)

Pages

document
Van der Zee, K.G. (author)
Discontinuous Galerkin (DG) methods are finite element techniques for the solution of partial differential equations. They allow shape functions which are discontinuous across inter-element edges. In principle, DG methods are ideally suited for hp-adaptivity, as they handle nonconforming meshes and varying-in-space polynomial-degree...
master thesis 2004
document
Oostra, R. (author)
master thesis 2004
document
Van Hove, J. (author)
master thesis 2004
document
Van Blaaderen, E.A. (author), Mertens, M. (author), Van Oosten, R.P. (author), Van der Plicht, N. (author), Redeker, M.L. (author)
In het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen is aangegeven dat ongeveer 50% van de kaden in Friesland niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Naar aanleiding van dit plan is het Wetterskip Fryslan het projectbureau Oevers en Kaden opgericht dje het rapport Technische Normen Friese Kaden hebben uitgebracht. In dit rapport wordt...
student report 2004
document
Wiechers, W.K. (author)
master thesis 2004
document
Kooiman, S. (author)
master thesis 2004
document
De Graaf, L. (author)
This paper describes a new method to identify information overload problems in an alarm system. This method can also be used to become aware of the performance of an alarm system and to present the effectiveness of alarm rationalisation. Furthermore we show that pattern detection can be used to find meaningful patterns. Furthermore this paper...
master thesis 2004
document
Van der Meulen, M. (author)
master thesis 2004
document
Kivit, C.F.T. (author)
master thesis 2004
document
Frima, G.A.J. (author)
De vaarweg door het Rio de la Plata estuarium in het noordoosten van Argentinis van essentieel belang voor de export en import van goederen. De vaarweg biedt toegang tot de havens van Buenos Aires, La Plata en een groot aantal bestemmingen gesitueerd aan de Paranivier. De Argentijnse economie is voor een groot deel afhankelijk van de export van...
master thesis 2004
document
van den Berg, S.G. (author)
master thesis 2004
document
Müller, J.M. (author)
This study focuses on the consequences of sea level rise on the tidal inlet of Norderneyer Seegat, which is located in the East Frisan Wadden Sea. The Norderneyer Seegat is located between the islands of Juist and Norderney in the North and the East Frisian mainland coast in the South. The Wadden Sea landscape is mainly shaped by the tides. The...
master thesis 2004
document
Coeveld, L. (author)
master thesis 2004
document
Klein, A.H. (author), De Menezes, J.T. (author), Sperb, R.S. (author), Siegle, E. (author), Fontura, R. (author), Van de Graaff, J. (author), Stive, M.J.F. (author), Van der Schrieck, G.L.M. (author), Verhagen, H.J. (author)
Balneário Camboriú is a very touristy city in southern Brazil, situated in the five kilometer wide Camboriú Bay. Its main tourist attraction is the beach, which is 5800 m long and rather narrow with a dry width of 10 to 20 m. The city is facing several problems regarding the beach that have a negative impact on tourism. The main problems are:...
student report 2004
document
Nettl, P.D.C. (author)
master thesis 2004
document
Jonker, W.B. (author)
master thesis 2004
document
Koning, A.S. (author), Verwoerd, R.J.T. (author)
This document describe the development cycle of the website for publications for the Delft University of Technology, Faculty Electrical Engeneering, Mathematics and Computer Science, Department Paralel and Distributed Systems. This include analysis, implementation, testing and the obstacles we came across during this cycle.
bachelor thesis 2004
document
de Wit, S. (author)
In de toekomst krijgt Nederland te maken met hogere rivierafvoeren en een stijgende zeespiegel. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen de waterstanden op de rivieren stijgen. De maatgevende afvoer voor de Rijn is in 2001 vastgesteld op 16.000 m3/s (was 15.000 m3/s) bij Lobith. Er is voor gekozen om het hoogwaterprobleem niet meer te...
master thesis 2004
document
Kemp, H.K. (author)
The two-phase flow patterns in a wet gas well production pipe are annular flow and churn flow. This research studied the droplet characteristics and entrained liquid fraction as the annular flow pattern changes to churn flow. Measurements have been performed in a vertical flow rig with 50 mm tube diameter using air and water as the two phases....
master thesis 2004
document
de Vos, T. (author)
Bodem- en oeververdedigingswerken, op een zinkstuk (traditioneel), op geotextiel, of met een filtergradering in lagen, vormen een belangrijk onderdeel in waterbouwkundige constructies. Deze verdedigingsconstructies, tegen de eroderende werking van stroom-, verval- en/of golfbelastingen, worden onder andere toegepast op bodem en oevers in...
master thesis 2004
Collection: education
(18,841 - 18,860 of 21,807)

Pages