Collection: education
(18,841 - 18,860 of 20,494)

Pages

document
Verstegen, C.J.P. (author)
The objective of this study is to make a study on dealing with uncertainty in the design of river training works. Based on this study, a method and several instruments have been developed that aim to improve a full and consistent use of a probabilistic design approach. This study is divided into three parts. The outline is rather unconventional...
master thesis 1995
document
Somers, C. (author)
In de ontwerpfase van de Maeslant Kering zijn door het WL tweedimensionale en driedimensionale modelproeven uitgevoerd. Tijdens de driedimensionale proeven werd een aantal niet voorziene instabiliteiten waargenomen. Naar aanleiding van deze proefresultaten werden het deurprofiel en de vormgeving van de onderzijde veranderd, zodat de stabiliteit...
master thesis 1995
document
Ament, P.C.H. (author)
master thesis 1995
document
Van der Hart, J.H.T.P. (author)
master thesis 1994
document
Van Vliet, M. (author)
Offshore golfbrekers kunnen langs de Nederlandse kust de structurele erosie door zeespiegelstijging niet stoppen. Lokaal kunnen offshore golfbrekers een gunstige werking op de kust hebben in geval van zandgolven en zandhonger. Zeker wanneer de brandingsstroom een aandeel in de erosie heeft, maar ook transport door de getijstroom kan enigszins...
master thesis 1994
document
Verduyn, M.A. (author)
master thesis 1994
document
Koelewijn, H. (author)
Important changes in the coastal profile can appear in a few hours during storm conditions. During these conditions it is difficult to conduct measurements in the field, especially in the region of most interest (very near to the bed). Because of the complex physics of the problem it is not possible to make a proper scale model. Also full scale...
master thesis 1994
document
Janssens, V.C.L. (author)
Om de toekomstige groei van het autoverkeer in de stad in te dammen heeft gemeente Rotterdam besloten om het openbaar vervoer in de stad uit te breiden. Daarnaast moeten de verschillende vormen van openbaar vervoer beter op elkaar worden aangesloten. Een van de plannen om dit te realiseren is het metronet van de stad in noordelijke richting uit...
master thesis 1994
document
Delfos, B.M.M. (author)
master thesis 1994
document
Vogt, K.J. (author)
The hydrodynamic properties of a waste water treatment pilot plant were investigated in order to predict operational effectiveness. The waste water treatment consists of nitrification and denitrification processes with micro organisms. For this purpose a pilot plant has been built on site at the CSM sugar factory in Breda, the Netherlands. The...
master thesis 1994
document
Steenaert, J. (author)
master thesis 1994
document
Van den Wollenberg, N.A.M. (author)
The purpose of this study is to quantify the cross-shore sediment transport, caused by washover flows on barrier islands in general and on the Wai San Ting sandbar in Taiwan in particular. Washover transport on a barrier island is the transport of sediment across the sandbar f r om its steeper seaward face towards the gentler sloping landward or...
master thesis 1994
document
Zevenbergen, J.F. (author)
master thesis 1994
document
Walstra, D.J. (author)
In this report we describe the development and calibration of a model which predicts the vertical distribution of the horizontal velocities induced by waves, the so-called undertow. Location of interest is the nearshore region where the flow is induced by both breaking and non-breaking waves. The model consists out of three modules. The first...
master thesis 1994
document
Van de Kamp, D.J. (author)
master thesis 1994
document
Van der Meer, M. (author)
master thesis 1994
document
Bor, T.C. (author)
Er zijn tegenwoordig keramische materialen verkrijgbaar, zoals Si3N4, die op hoge temperatuur voor structurele toepassingen gebruikt kunnen worden. Deze materialen bezitten in het algemeen een grote sterkte, hoge elasticiteitsmodulus, kleine uitzettingscoëfficient en een grote weerstand tegen erosie en corrosie bij hoge temperaturen, maar zijn...
master thesis 1994
document
Withagen, P.M. (author)
master thesis 1994
document
Roggeband, S.M. (author)
master thesis 1994
document
Melker, E.J.E. (author)
In dit afstudeerondezoek is de interactie van stikstof met defecten in nikkel onderzocht. Stikstof is geïmplanteerd met een energie van 2 keV, waardoor defecten in het nikkel kristalrooster worden gecreëerd, zoals vacatures en vacatureclusters. Onderzoek naar deze defecten is gedaan met behulp van Thermische Desorpde Spectrometrie, een techniek...
master thesis 1994
Collection: education
(18,841 - 18,860 of 20,494)

Pages