Collection: education
(19,381 - 19,400 of 22,132)

Pages

document
Harbers, B.H.J. (author)
Langs snelwegen en verkeersknooppunten in Nederland ontstond een schrikbare hoeveelheid verloren ruimte. Dit onbenutte oppervlak groeit met de aanleg van nieuwe snelwegen. De centrale vraag in dit afstudeerproject is hoe deze enorme lege ruimten, anders dan voor het huidige niets, kunnen worden benut voor kwalitatief hoogwaardige functies. Als...
master thesis 2003
document
Van der Wal, R. (author)
master thesis 2003
document
Fijnvandraat, M.L. (author)
master thesis 2003
document
Schoemaker, W. (author)
In verkeersnetwerken kunnen kleine verstoringen, zoals wegwerkzaamheden of een ongeval, grote gevolgen hebben. De capaciteit van de weg is verminderd en dit leidt regelmatig tot congestie, die in het ergste geval er voor zorgt dat er meerdere wegen vast komen te staan. In datanetwerken zoals het internet is er ook regelmatig enige vorm van...
master thesis 2003
document
Kooij, M.C. (author)
master thesis 2003
document
Vastert, J. (author)
De inschatting van de totale projectkosten die door de caclulatieafdeling van HBG Civiel projecten en DMC voor D&C werken gemaakt wordt veel vaker dan verwacht overschreden. Het onvoldoende voorzien en beheersen van risico's wordt hiervoor als een van de hoofdzaken aangewezen.

Binnen de HBG Civiel en specifiek op directieniveau, heerst...

master thesis 2003
document
Van der Wal, E. (author)
Een analyse van het keuzegedrag voor woonplekkeuze en werkplekkeuze met behulp van een discreet keuzemodel.
master thesis 2003
document
Vlot, M.B.A. (author)
In this report, measurements are described that were done on the wire cloths of a Fine Wire Heat Exchanger. This heat exchanger consists of a centrifugal fan and a circular set of wire-cloths that are surrounding the fan. The fan blows air along the wire cloths, that consists of copper wire woven on capillaries through which (warm or cold) water...
master thesis 2003
document
Dorst, L.M. (author)
De centrale vraag is of het Friese boezemstelsel voldoende toegerust is om ook de komende decennia met de middelen die haar ter beschikking staan een toereikend peilbeheer te voeren. Daarom is in dit onderzoek nagegaan hoe het Friese boezemstelsel zich gedraagt onder extreme condities; extreme omstandigheden welke een toekomstige situatie...
master thesis 2003
document
Schepers, O. (author)
master thesis 2003
document
Arends, B. (author)
master thesis 2003
document
Verhaar, P.M. (author)
master thesis 2003
document
Lesparre, J. (author)
The objective of the research was to test the applicability of an advanced classification method for hyper-spectral images of natural vegetation. The advanced method is an integration of image segmentation and classification, originally developed for multi-spectral images of agricultural areas. Here, this method provides improved classification,...
master thesis 2003
document
De Heer, A.F.M. (author)
master thesis 2003
document
Dijkstra, J.T. (author)
master thesis 2003
document
Smienk, H. (author)
Het beleid met betrekking tot de Nederlandse waterwegen is erop gericht beter gebruik te maken van de aanwezige potentie als transportnetwerk. In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2) en het Nationaal Verkeer- en Vervoerplan (NVVP) is de IJssel als hoofdvaarroute aangeduid en moet geschikt zijn voor tweestrooksverkeer van...
master thesis 2003
document
Van den Bosch, L. (author)
master thesis 2003
document
Van den Boomgaard, M.J.G. (author)
master thesis 2003
document
Schneemann, F. (author)
The Dutch cities of Amsterdam, Den Haag, Rotterdam and Utrecht form the compact „metroloop" popularly referred to as the Randstad, or „Rim City", Europe's densest conurbation. A number of government initiatives have investigated the potential for a high-speed magnetic levitation („maglev") rail system to solve the growing mobility problem in...
master thesis 2003
document
Prins, R.M. (author)
master thesis 2003
Collection: education
(19,381 - 19,400 of 22,132)

Pages