Collection: education
(19,381 - 19,400 of 20,789)

Pages

document
Maas, J.F. (author), Roukema, D.C. (author)
Al vele jaren wordt in landen met een tamelijk streng winterklimaat onderzoek gedaan naar het fenomeen ijs op rivieren, met name naar de grootte en gevolgen van ice-jams. Een ice-jam bestaat uit schollen, die ineengeschoven zijn door de sleepkracht van stroming of wind. Een ice-jam moet in evenwicht zijn. Ten tijde van het ontstaan en de...
master thesis 1991
document
Shafiee-Far, M. (author)
BELUGA is a mathematical model which has been developed by Booij, Holthuijsen and Tolman in Delft University of Thechnology, to compute wave penetration into a harbour taking diffraction and reflection into consideration. The aim of the model is to provide an efficient numerical method for calculation of a wave field in a relatively large...
master thesis 1991
document
Klein, J. (author)
This report deals with a method to regulate the releases from a waterreservoir. The researched method makes daily outflow decisions. The method is called the FTAIS method (Fil Tendu en Avenir Incertain Simulé; in English : stretched thread method applied to uncertain future). Scenarios are generated to simulate the future inflows into the...
master thesis 1991
document
Kuijper, H.K.T. (author)
In dit rapport wordt een methode beschreven voor het maken van een economisch verantwoorde planning van de tijdstippen van herstel aan een waterbouwkundige construetie. Bij deze methode staat de contante waarde van de kosten centraal. Er wordt gesteld dat de planning optimaal is in het geval de contante waarde van de totale kosten minimaal is....
master thesis 1991
document
Van der Graaf, A. (author)
master thesis 1990
document
De Smet, C.A.M. (author)
This study for a service port in Beira Harbour can be divided into three different parts. These parts will be discussed below in the sequence in which they have been carried out. The first part consists of the preparations for the journey to Beira and the actual site investigation. In Beira a site investigation had been carried out to obtain all...
master thesis 1990
document
Buyze, J.G. (author), Schram, A.R. (author)
In het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft is modelonderzoek gedaan naar de werking en de stabiliteit van zandworsten. De volgende onderdelen zijn onderzocht: - stabiliteit van grondkribben onder stroming. - Golftransmissie over onderwatergolfbrekers - stabiliteit van onderwatergolfbrekers onder...
master thesis 1990
document
Rundberg, J.R. (author)
In het kusthandhavingsbeleid van de Rijksoverheid speelt de kustlijn een belangrijke rol. De ligging van de kustlijn wordt bepaald met een door Rijkswaterstaat voorgestelde volumetrische berekeningswijze. Dit rapport bevat de resultaten van een analyse van deze methode. De analyse toont aan dat de methode verbetering behoeft. Op grond van de...
master thesis 1990
document
De Jong, M.J. (author)
master thesis 1990
document
Drijver, F.P. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd om te toetsen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de akoestische emissie (A.E.) techniek voor de niet-destructieve inspectie van vrachtwagenassen, waarin de verbinding tot stand is gebracht door middel van afbrandstuiklassen. Ten behoeve van het onderzoek zijn proefplaten vervaardigd met een vergelijkbare...
master thesis 1990
document
Tienstra, E.J. (author)
In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een afstudeeronderzoek verricht bij de fakulteit der Scheikundige Technologie en der Materiaalkunde van de Technische Universiteit Delft. Er is onderzoek verricht naar het lassen van precipitaatgehard Aluminium- Zink-Magnesium plaatmateriaal (12 mm) met lastoevoegdraad van vergelijkbare...
master thesis 1990
document
Kooi, B.J. (author)
master thesis 1990
document
Sadon, A.P.J. (author)
Het onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkeling van een Semantisch Connectionistisch Redeneersysteem (SCORE). SCORE kan de basis vormen voor een volwaardig expertsysteem. De, voor een expertsysteem van elementair belang zijnde, fundamentele inferentie principes, kennisacquisitie principes en kennisrepresentatievormen hebben in SCORE de...
master thesis 1990
document
Stronkhorst, A.J. (author)
master thesis 1990
document
Van Snek, R. (author)
master thesis 1990
document
Schermer, J.E. (author)
Jaarlijks wordt vanuit Mormugao Port 13 miljoen ton ijzererts geëxporteerd. Er zijn 3 overslagplaatsen, Er bevinden zich 2 kaden in de haven, die onafhankelijk van elkaar opereren. Aan kade nr.6 wordt jaarlijks 1 miljoen ton erts overgeslagen. Aan kade nr.9 is dit 8 miljoen ton. Gp het opslagterrein behorende bij kade nr.9 staan 3 stackers en 2...
master thesis 1990
document
Caldera, G.R. (author)
Dit onderzoek betreft een nadere analyse van de mogelijkheden, die de havens van Curaçao bieden voor een ontwikkeling op korte en lange termijn. Doel van dit onderzoek is om: - de mogelijkheden van de haven beter te benutten. - de bedrijvigheid in de havens t.a.v. ruimtegebruik in goede banen te leiden. - de overheid en het havenbedrijf inzicht...
master thesis 1990
document
Van der Laan, A.K.J. (author)
In de discussienota 'Kustverdediging na 1990', gepresenteerd in mei 1989, somt Rijkswaterstaat vier mogelijkheden op om het hoofd te bieden aan de verdere afkalving van strand en duin. Deze vier alternatieven zijn: terugtrekken, selectief handhaven, de kustlijn handhaven zoals die er op dit ogenblik bij ligt en het aanvullende alternatief ...
master thesis 1990
document
De Roos, R.G. (author)
Bij de opslag en overslag van gevaarlijke stoffen in een haven moet bij het doorlopen van alle ontwerp en lokatiekeuzeaspecten speciale aandacht worden besteed aan de veiligheidsaspecten. Bij gevaarlijke stoffen wordt gedacht aan stoffen die giftig, brandbaar pf explosief zijn als ze in een bepaalde concentratie in de lucht aanwezig zijn. Om...
master thesis 1990
document
Sloff, C.J. (author)
The rivers on the slopes of the Kelud volcano in Indonesia are marked by steep slopes and fine sediment. Therefore often supercritical flow and large sediment transports occur. In this exploratory study a mathematical model has been developed for this type of rivers. The properties of this model are examined with an analysis of the...
master thesis 1990
Collection: education
(19,381 - 19,400 of 20,789)

Pages