Collection: education
(19,381 - 19,400 of 21,807)

Pages

document
Veuger, A. (author)
The area of interest in this study is the closed part of the Holland coast. This is the coastal stretch from Den Helder to Hoek van Holland. Here the coast is not interrupted by tidal inlets like at the Waddeneilanden or Zeeland.Due to erosion and accretion the coast is not always stable. Many investigations have been done on these phenomena...
master thesis 2001
document
Kragtwijk, N.G. (author)
master thesis 2001
document
Van der Pluijm, D.A.N. (author), Voors, A.W. (author)
master thesis 2001
document
Law, J.R. (author)
Competing in a global market place forces chemical industry to be flexible and cost-effective in production. To optimize production the processes are modeled before they are built. Normally these models show the steady-state behavior. This, however, will be insufficient to show the flexibility of the process and guarantee safety and...
master thesis 2001
document
Spanjersberg, S. (author)
master thesis 2001
document
Van Nood, M. (author)
The morphology of the Western Scheidt, an estuary located in the south-west of the Netherlands, is highly dynamic. The interaction between water movement, sediment transport and bed level changes causes changes of channels and shoals in time and space. The Western Scheidt is the main navigation entrance to the Antwerp harbour as well as an...
master thesis 2001
document
Reniers, M.G.C.E. (author)
Dit afstudeerwerk is een verkennend onderzoek naar de rol van communicatie op projecten bij een grote aannemer. Is het mogelijk de prestatie van een projectorganisatie te verbeteren door de communicatie te verbeteren? In het begin van het onderzoek is de filosofie geweest een directe koppeling te vinden tussen het optreden van een fout of...
master thesis 2001
document
Vermeij, M. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er voortdurend strijd tegen het water gevoerd. Bedijkingen moesten de bedreiging van overstromingen beheersbaar maken met als gevolg dat sedimentatie en dus ophoging van het land nu plaats vindt in het winterbed van de rivieren. De rivieren komen hierdoor...
master thesis 2001
document
Brand, J. (author)
In september 1994 heeft men in Noord-Holland te maken gehad met wateroverlast. De waterstanden op de boezems stegen tot onacceptabele hoogten en enkele boezemkades dreigden te bezwijken. Deze wateroverlast was een gevolg van overvloedige regenval en beperkte lozingscapaciteit. Een mogelijke oplossing om te hoge waterstanden te voorkomen is het...
master thesis 2001
document
Piepers, P. (author)
master thesis 2001
document
Westebring, F. (author)
In de natte infrastructuur worden kunstwerken vaak als op zichzelf staande eenheden beschouwd. Zij maken echter bijna altijd deel uit van een groter systeem. Het idee bestond dat er tussen de kunstwerken ook een zekere afhankelijkheid bestaat. Het probleem is echter dat er weinig inzicht is wat de effecten van die afhankelijkheid zijn op de...
master thesis 2001
document
Benjamins, M. (author)
The current amount of traffic guaranties a healthy economy and a low unemployment rate, but also causes environmental and traffic safety problems. One of the solutions is a reduction of the distance driven by car. Several means of transport like bus, train and bicycle have to be made more attractive, but usually cannot compete with the car, as a...
master thesis 2001
document
Nieuwenhuis, O. (author)
In the tidal inlets in the Dutch Wadden Sea, the most important sediment types are sand, silt and clay. A distinction between the sediment types is made, because clay particles have cohesive properties. Consequently, the clay particles do not behave as individual particles but tend to stick together. Floes are formed whose size and settling...
master thesis 2001
document
Van Beijnen, W.F. (author)
Om inzicht te krijgen in de morfologie van het kustgebied ter hoogte van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is het kustgebied geanalyseerd tussen raai 30.00 en 43.00. Daarbij is een strook geanalyseerd tot 1600m zeewaarts en ongeveer 300m landwaarts van de RSP-lijn (Rijks StrandPalen-lijn). Om inzicht te krijgen in de gemiddelde morfologische...
master thesis 2001
document
Booster, L. (author)
De Nederlandse kustlijn wordt sinds 1990 kunstmatig op haar plaats gehouden waardoor de druk op de kustzone sterk is toegenomen. De laatste jaren zijn diverse plannen ontwikkeld met betrekking tot de (her)inrichting van de kustzone. Bijvoorbeeld voor de uitbreiding van bebouwing in de kustzone, voor toeristische inrichting van zandvlakten bij...
master thesis 2001
document
Westeneng, B. (author)
master thesis 2001
document
Van Goor, M.A. (author)
master thesis 2001
document
Snijders, P.C. (author)
master thesis 2001
document
Wagenaar, M. (author)
Het project betreft een onderzoek naar mogelijkheden om de Opstandingskerk in Schiedam van architecten Bakema en van de Broek her te gebruiken als nieuw onderkomen voor het Stedelijk Museum Schiedam. Door de vijver voor de kerk te gebruiken als museumzaal kon enerzijds voldoende volume worden gecred voor het museum en anderzijds de bebouwing...
master thesis 2001
document
Neutink, K. (author)
The demand for energy is still increasing, together with the desire to create more durable solutions. Wind energy is currently one of the most promising ways to provide both. A shortage of suitable land sites was the main reason for considering the location of the wind farms offshore, which also offers higher wind speeds. A problem however is...
master thesis 2001
Collection: education
(19,381 - 19,400 of 21,807)

Pages