Collection: education
(19,581 - 19,600 of 22,712)

Pages

document
master thesis 2005
document
Leever, Sylvia (author)
master thesis 2005
document
Weeda, V.A. (author)
master thesis 2005
document
den Hertog, R.W. (author)
master thesis 2005
document
van Duijnhoven, J.A.F. (author)
The bed and bank of a river, enclosing structures and other works where water is involved are exposed to waves, currents and water level changes. Bed and bank protection works are necessary to prevent eroding of the bed, bank or structure. Bed and bank protection works, on fascine mattresses, geotextile or on a granular filter, are important...
master thesis 2005
document
Vervoort, P.J.C. (author)
Tot op heden werden afgezonken tunnels in Nederland gefundeerd op een volgens de onderstroommethode aangebracht zandpakket. Bij de bouw van de Tweede Beneluxtunnel is afgeweken van de traditionele methode met onderstroomzand. Bij dit project is een deel van de betonnen tunnelelementen, afgezonken op een grindbed. Een grindbed wordt geplaatst...
master thesis 2005
document
Versmissen, K.P.A. (author)
master thesis 2005
document
Van de Weerdhof, B.G. (author)
Koude-warmteopslag (KWO) in de bodem is een duurzame energievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de winning en opslag van omgevingswarmte met behulp van warmtepompen. Bij KWO wordt grondwater onttrokken uit een watervoerend pakket en daarin weer geretourneerd. Hierbij wordt op seizoensbasis alternerend koude en warmte in de bodem opgeslagen....
master thesis 2005
document
Gholami Gharasoo, M. (author)
Two models have been constructed and physically motivated based on the (system of) Cahn-Hilliard equation(s) and Stefan problem in order to describe the behavior of fluids in a hypothetical mixture. A finite element method is developed to solve the Cahn-Hilliard equations based on a mixed formulation where reduction of the forthorder spatial...
master thesis 2005
document
Roeterdink, R. (author)
Deze scriptie behandelt het onderwerp herbestemming van kerken in het algemeen over de redenen van leegstand, de keuze tussen behoud, herbestemmen en sloop en over de haalbaarheid. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar hoe de Katholieke en Protestantse kerk hun kerkgebouw gebruiken en wat de verschillen ten opzichte van herbestemming zijn....
master thesis 2005
document
Zijlstra, S. (author)
De Vinex-locaties zijn tot stand gekomen als uitvloeisel van de vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX), een traject dat loopt vanaf eind jaren tachtig. Inmiddels is de vijfde nota ruimtelijke ordening aangenomen, maar is de uitvoering van de VINEX nog niet ten einde. In dit onderzoek is de uitvoering van de VINEX geevalueerd. De relatie...
master thesis 2005
document
Woltman Elpers, C.I.M. (author)
master thesis 2005
document
Van der Bijl, M.V.A. (author), De Zeeuw, M. (author)
Probleemanalyse, het samenstellen van Programma van wensen. Opstellen van de correcte probleemstelling. Dit was het begin van onze zoektocht naar een nauwkeurig slingerklok meetsysteem. Hoe bepaal je de nauwkeurigheid van een mechanische slingerklok in miljoenste van een seconde. En welke externe factoren waren invloed op eventuele fouten.
bachelor thesis 2005
document
Haddorp, R. (author)
Installing a structure offshore interferes with the existing flow conditions? The wave and current induced velocities are locally heightened and therewith sediment is lifted and washed away. A so-called scour hole, a deepened area around the structure, is formed. In the design of an offshore wind turbine the formation of a scour hole needs to be...
master thesis 2005
document
de Rooij, D. (author)
master thesis 2005
document
Van Hasselt, C. (author)
In Corporate Real Estate Management in de ziekenhuiszorg is onderzocht hoe de beschikbare kennis over Corporate Real Estate Management (CREM) wordt toegepast op de ontwikkeling en het beheer van ziekenhuisvastgoed en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn, zodat zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op de trends en ontwikkelingen in de...
master thesis 2005
document
Pragosa, J.E.M. (author)
There is about 18000 km of dikes in The Netherlands. Their use is to prevent the lowlands, where the inhabitants live, from flooding. Flooding is a typical high-consequence low-probability event. To study the failure probability of a dike, one of the numerical methods available, derived from the Level III probabilistic methods, is the so-called...
master thesis 2005
document
De Boo, R. (author), Cobben, R. (author), Peters, H. (author)
Currently, the information on the history of the Benedictine Sisters and St. Scholastica's College is scattered around in various PowerPoint presentations, websites, and off course books and other analog media. For the Museum Archives, a more structured exhibition is aimed for, allowing visitors to browse the history of the Philippines, the...
bachelor thesis 2005
document
Van de Weerdhof, B. (author)
master thesis 2005
document
van Dijk, M.D. (author)
master thesis 2005
Collection: education
(19,581 - 19,600 of 22,712)

Pages