Collection: education
(19,581 - 19,600 of 21,562)

Pages

document
Van Haagen, H.B.F.J. (author)
Experimenteel onderzoek is verricht aan laminaire gemengde convectiestroming in een model Chemical Vapour Deposition reactor. De reactor bestaat uit twee cirkelvormige parallelle horizontale platen. Tussen de onderste en bovenste plaat is een temperatuurverschil aangebracht. Dit temperatuurverschil tussen de platen resulteert in natuurlijke...
master thesis 1997
document
Verweij, S. (author)
master thesis 1997
document
Buijsman, M.C. (author)
It is the policy of the Dutch government to aim at the extraction of gas from the smaller gas fields in The Netherlands to spare the large Slochteren field in Groningen. The gas reservoirs below the Wadden Sea are counted among the smaller fields. Their capacity is estimated to 200 thousand million cubic metres, and their economic value is equal...
master thesis 1997
document
Van Stek, R.C. (author)
In this research project the bubble street behaviour and stabihty of a high viscous (77 =31, 47, 61, 99 mPas) laminar bubble column is studied (diameter 23 cm, height 80 cm), using gas flow rates of Qd = 23.6 and 36.7 cm^3/s. The Hquid is a solution of PVP powder in tap water. The Reynolds numbers, based on the maximum liquid velocity and the...
master thesis 1997
document
Suastika, I.K. (author)
The purpose of this study is to develop a novel approach to offshore wave load analysis and apply it to the problem of ringing of gravity base structures. Ringing is a transient structural response at the natural frequency of the structure, that has been observed in model tests of gravity base structures. The observed response has relatively...
master thesis 1997
document
Van der Meulen, J.K. (author)
Dit rapport beschrijft een model voor het genereren van realistische achtersleepbootassistentie. Dit model kan gebruikt worden voor het aan sturen van een gesimuleerde sleepboot op een "Full Mission Bridge Simulator". Het model genegeerd natuurgetrouwe banen voor een Azimunth tractor sleepboot. Het model past de positie en de heading van de...
master thesis 1997
document
Paulissen, M.R. (author)
master thesis 1997
document
Bierens, R. (author)
Rijkswaterstaat and the Dutch contractors have many years of experience in the removal of silt and sand from the Rotterdam harbour. In all those years a great deal of valuable experience has been gained with the behaviour of silt in the harbour. They never succeeded, however in making an estimation/prediction of the amount of sedimentation which...
master thesis 1997
document
Heukelom, S.A. (author)
This thesis is divided into 7 chapters. Each chapter deals with one of the main subjects mentioned in the previous paragraph. Chapter 1 gives an introduction on the Musi river and the problems encountered in the entrance channel of the Port of Palembang. The present-day situation of the Musi river, as well as the available data, will be...
master thesis 1997
document
De Groot, A.E.A. (author)
De keuze voor het gebruik van een type tunnelboormachine in Nederland ligt niet eenduidig vast, omdat de grondopbouw zeer heterogeen en de grondwaterstand zeer hoog is (bijna altijd boven het aanlegniveau van de tunnel). Het probleem is dus het ontbreken van de juiste criteria en aspecten voor de keuze van de juiste tunnelboormachine (TBM). Het...
master thesis 1997
document
Van Berkel, B.C. (author)
In de Arabische zee moet HAM (Hollandsche Aanneming Maatschappij) kabels en leidingen over de zeebodem leggen. Hierbij moet een richel van kleimateriaal op 3000 m waterdiepte gepasseerd worden. De steilheid van deze richel is zodanig dat de leidingen breken als deze over de richel gelegd worden. Door deze richel wordt een sleuf gebaggerd om de...
master thesis 1997
document
Maas, N. (author)
Laakhaven Centraal is door de gemeente Den Haag aangewezen als GDV-lokatie. Een GDV is een verzameling grootschalige detailhandelvestigingen, met minimaal 1500 m^ bruto vloer oppervlak (b.v.o) per vestiging. Er gelden geen branchebeperking, op deze buiten de bestaande kern-winkelconcentraties gelegen lokatie die zowel met de auto als met het...
master thesis 1997
document
De Jong, M. (author)
The subject of investigation in this study is the extension of Ulsan Port in the south east of the Korean peninsula. The existing port of Ulsan is mainly an industrial port, with refineries, petro-chemical industries, car manufacturing and ship building. The Korean government is setting up an overall port development strategy, in which Ulsan...
master thesis 1997
document
Schoemaker, G.J. (author), Vester, B.A.S. (author)
Dit rapport is het verslag van een ruim een halfjaar durende studie. Deze studie vond plaats in het kader van het afstuderen van twee studenten als civielplanoloog aan de TH-Delft. Naast begeleiding van uit de TH is het werk regelmatig betrokken in de beraadslagingen van de Werkgroep Planologie van de POOL. Het onderwerp van de studie, "...
master thesis 1997
document
Zondag, B. (author)
In front of you lies the report of the thesis project 'Jabotabek spatial development study'. The thesis project is the fmal part of the Delft University of Technology curriculum. The project was executed in co-operation with Delft Hydraulics at the subdirectorate of river basin planning at the Ministry of Public Works of Indonesia (Jakarta). The...
master thesis 1997
document
Oterdoom, S.P. (author)
Voor de uitbreiding van de oppervlaktewaterzuivering zijn de alternatieven diepinfiltratie en ultrafiltratie onderzocht.
master thesis 1997
document
Hakenberg, R. (author)
Recentelijk zijn in Nederland twee waterkeringen ontworpen en uitgevoerd die bij maatgevende (storrnvloed)omstandigheden overstromen: de Hartelkering in het Hartelkanaal nabij Rotterdam en de Zeesluizen in het Noordzeekanaal nabij IJmuiden. Omdat niet voldoende theoretische kennis en ervaring voorhanden is om het stroombeeld te kunnen...
master thesis 1997
document
Engelsman, M. (author)
master thesis 1997
document
Van der Hout, G. (author)
This study consists of three sections: - experiments on sand transport in oscillatory sheet flow with two sands (D50 = 0.21 and 0.32 mm) - verification of three existing sediment transport models - extension of these models to include the gradation of the sediment The experiments are performed in the Large Oscillating Water Tunnel (see also data...
master thesis 1997
document
De Boer, C.J.H. (author)
Because of recent measurements and the first results of new calculations on the sea dike of Petten, Noord-Holland, the question has risen whether or not the sea dikes along the Dutch coast are high enough. A criterion which indicates whether or not a dike is high enough is the level above NAP which is exceeded by 2 % of the uprunning waves under...
master thesis 1997
Collection: education
(19,581 - 19,600 of 21,562)

Pages