Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990)

Technisch rapport 2: toestand kust 1990

More Info
expand_more

Abstract

Het uiterlijk van de Nederlandse kust is zeer gevarieerd. Gebieden met kilometers brede duinen worden afgewisseld met kustgedeelten waar een enkele duinregel de overgang van land naar zee markeert. Voor de analyse van de verdedigingssituatie van de kust en het voorspellen van de ontwikkeling van de kustlijn, is kennis van de afwisseling in de morfologie essentieel. In dit technisch rapport wordt de grote variatie in uiterlijke kenmerken van de kust geinventariseerd en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Tevens worden de veranderingen in de ligging van de kustlijn over de laatste circa 20 jaar gekarakteriseerd. Ten behoeve van de presentatie en interpretatie is de Nederlandse kust in een drietal regio's verdeeld (figuur 1). Dit zijn achtereenvolgens: DELTA (Zeeuwse - en Zuidhollandse eilanden), HOLLAND (de rest van ZuidHolland en Noord-Holland) en WADDEN (de Waddeneilanden). Hiernaast is de kust nog in een twintigtal sectoren onderverdeeld.