Ontwerpen op grote schaal

De getekende kaarten van Steef Buijs, large scale designs by Steef Buijs

More Info
expand_more

Abstract

Dit boek is samengesteld op basis van de ruim honderdvijftig grote tekeningen, die Buijs in zijn professie als ruimtelijk planoloog heeft gemaakt in zijn achtereenvolgende werkkringen. Ze tonen een grote variëteit aan onderwerpen (o.a. stedelijke uitbreiding, landschap, water, mainports), chronologie (gemaakt in een specifieke periode), en schaalniveau (van lokaal via regionaal, naar mondiaal). Er is tegelijkertijd één steeds terugkerende thema in het werk van Steef Buijs, namelijk de verhouding tussen stad en land, oftewel rood en groen. Deze verhouding wordt genuanceerd per schaalniveau, situatie en tijdsgewricht.

Files