Tramverbinding Den Haag - Rijswijk Steenvoorde

Second-opinion-onderzoek naar de vervoerwaarde en het tracé

More Info
expand_more

Abstract

Rapport in opdracht van de Gemeente Rijswijk. Ter verbetering van de verbinding per openbaar vervoer tussen Den Haag en Rijswijk Steenvoorde zijn plannen gemaakt voor de aanleg van een tramlijn over de Burgemeester Elsenlaan en door de Plaspoelpolder. Op basis van het in Den Haag en omstreken gebruikte vervoermodel, het AVVO-model van DHV, is voorberekend dat gegeven de reizigersaantallen een tramlijn beter op zijn plaats is dan een buslijn. Onderhavig onderzoek geeft een second opinion over de volgende aspecten: - - het gehanteerde model (bruikbaarheid en realiteitswaarde uitkomsten); - de keuze tussen tram en bus; - de tracering, in geval van keuze voor de tram; - de plaats van het eindpunt in Rijswijk, in geval van keuze voor de tram; - een eventuele fasering van het project. Ter toetsing van het gehanteerde model is gebruik gemaakt van modelresultaten en actuele vervoercijfers van twee eerder uitgevoerde tramprojecten. Voorts is de input van het model (inwoners en arbeidsplaatsen) getoetst aan de huidige verwachtingen. Geconcludeerd wordt dat het model bruikbaar is en een betrouwbare prognose levert. Uitvoering van flankerende maatregelen zijn daarbij een vereiste. Er zijn drie netwerkvarianten (alleen buslijnen, tramlijn over de Burgemeester Elsenlaan en tramlijn over de Haagweg) vergeleken op de punten rijtijd, netwerkstructuur, exploitatiekosten, toekomstwaarde en externe effecten. Bij de berekening van de rijtijden zijn rijkarakteristieken en verschillen in halteafstanden (afhankelijk van de verbindende of ontsluitende functie van de lijn) verdisconteerd. Conclusie is dat, gegeven het te verwachten vervoer en de vereiste kwaliteit van de verbinding, het sterke aanbeveling verdient: - de geprojecteerde tramlijn Den Haag - Rijswijk aan te leggen over de Burgemeester Elsenlaan en door de Plaspoelpolder; - het eindpunt aan de rand van de bebouwing van Rijswijk te situeren; - geen fasering van het project te overwegen (direct een tramlijn aan te leggen).