Algemeen ontwerp Oesterdam

More Info
expand_more

Abstract

Voor de Oesterdam is gekozen voor een zo oostelijk mogelijk tracé, gecombineerd met een omkading van het Markiezaat. Teneinde het gebied ten oosten van de dam bereikbaar te houden voor schepen die een onbeperkte doorvaarthoogte behoeven, wordt een schutsluis aangelegd. De aanleg van de Oesterdam vindt gefaseerd plaats. Daarbij worden in eerste instantie de damvakken over de platen (gebieden) aangelegd, om pas daarna over te gaan tot het afsluiten van de resterende stroomgeulen Marollegat en Tholensche Gat.