Vijftig jaar spoorzoeken in de gebouwde omgeving

Autobiografische notities 1965-2015

More Info
expand_more

Abstract

Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mijlpaal was aanleiding voor mij om enkele autobiografische notities inzake mijn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen. Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed; ruimtelijk en grondbeleid; infrastructuur en transport. Voorts doe ik verslag van mijn onderwijsactiviteiten, universitair management en bestuur, beleidsadvisering, sociaal-democratische activiteiten, bijdragen aan parlementaire onderzoekingen en activiteiten in het buitenland, waaronder China. In bijlagen zijn overzichten opgenomen van promoties die ik heb begeleid en een selectie van internationale en Nederlandse publicaties. Ik heb geprobeerd een zo feitelijk mogelijk overzicht te presenteren. Niet alleen geslaagde activiteiten worden gemeld maar ook mislukte initiatieven. Een groot deel van mijn bezigheden is door de belastingbetaler bekostigd. Ik heb ernaar gestreefd om dit overzicht zo samen te stellen dat kan worden beoordeeld of de belastingbetaler waar voor zijn geld heeft gekregen.