Telefonie via Internet Protocol (IP)

Het effect op Bedrijfsnetwerken

More Info
expand_more

Abstract

Sinds 1995 zijn er diverse Produkten die het mogelijk maken om via IP-netwerken te telefoneren. Door de standaardisatie van deze produkten, de ontwikkeling van gateways naar het PSTN en het toevoegen van multimedia-features, wordt Telefonie via IP een steeds geschikter alternatief voor traditionele telefonie via telefoonnetten. Voordelen van Telefonie via IP zijn de lagere kosten voor lange-afstand verbindingen, de mogelijkheden voor nieuwe diensten en de mogelijkheid om spraak en data te integreren op één netwerk. Een belangrijk nadeel van Telefonie via IP wordt gevormd door de vertraging die het geluidssignaal oploopt in het netwerk. Om dit op te lossen, is de toevoeging van een prioriteiten-mechanisme aan het Internet Protocol noodzakelijk. Om de bandbreedte-belasting van telefonie op het IP-netwerk vast te stellen, zijn metingen uitgevoerd. Met name bij toepassing van zogenaamde low-bitrate spraak-codering is de belasting per spraakverbinding gering vergeleken met de grote bandbreedtes die op de meeste netwerken beschikbaar zijn. Ook wordt de spraak-informatie op een efficiëntere manier getransporteerd dan bij het “gewone” telefoonnetwerk het geval is. De meetresultaten zijn toegepast op de (denkbeeldige) situatie waarbij het telefoonverkeer binnen het Elektro-gebouw van de TU Delft via IP zou plaatsvinden. Een gevolg van het toepassen van Telefonie via IP binnen bedrijven is dat de PABX in zijn huidige vorm zal verdwijnen. De functies van dit systeem zullen verspreid worden over de ITinfrastructuur van het bedrijf.