Naar integraal kustzonebeleid

Beleidsagenda voor de kust

More Info
expand_more

Abstract

Het kabinet heeft zich voorgenomen in 2002 een beleidslijn voor de kust uit te brengen. Naar integraal kustzonebeleid zet de belangrijkste kustvraagstukken op de beleidsagenda en nodigt uit om hierover een discussie aan te gaan. Op basis van deze discussie zal het kabinet een standpunt innemen. De beleidsagenda gaat in op onderwerpen die op korte termijn spelen, en stelt daarbij het veiligheidsbeleid voorop. Toch is met name in de hoofdstukken over zwakke schakels, kustplaatsen en kustfundament ook nadrukkelijk de breedte van het kustbeleid gezocht. Verder wordt in deze beleidsagenda een volgende stap naar integraal kustzonebeleid gezet.