Meetresultaten “extra proef” Kunststof GC-elementen

Stabiliteit, soortelijk gewicht en elasticiteit

More Info
expand_more

Abstract

Dit rapport is een aanvulling op het eindverslag van het onderzoek naar het gedrag van kunststof GC elementen voor oever- en bodembescherming. Conclusies van dat (schaal-) onderzoek waren dat een structuur van GC elementen verrassend sterke hydraulische eigenschappen bezit en daarmee interessant is als erosiebeschermer bij bodem en oeverconstructies. Beperking in het gebruik lag bij “stabiliteit”. Onder sterke stroming of golfslag was het pakket onvoldoende stabiel. Zo werden er onder zeer sterke stroming flarden uit getrokken, of bewoog het pakket enigszins onder golfslag op een talud. Er werden verschillende kunststoffen gebruikt, met verschillende soortelijke gewichten. Uit extrapolatie en precieze bestudering van het bezwijken kon verwacht worden dat gebruik van sterkere GC’s (minder elastisch) en zwaardere GC’s (stabieler) het bereik waarin de GC gebruikt kan worden aanzienlijk zou moeten kunnen vergroten.