Stabiliteit taludbekleding van Hillblock 2.0, Drainageblock en Grassblock

Grootschalig modelonderzoek in Deltagoot

More Info
expand_more

Abstract

Hillblock B.V. heeft Deltares gevraagd om vier typen zetstenen te beproeven in de Deltagoot (Delft). Dit betreft de volgende typen zetstenen: - Hillblock 2.0 van het type Basis (golfklapzone) - Hillblock 2.0 van het type Slim (golfklapzone) - Drainageblock (golfoploopzone) - Grassblock (golfoploopzone, kruin en binnentalud). Dit rapport beschrijft de uitgevoerde testen met betrekking tot de golfklapzone en golfoploopzone en de bijbehorende analyse. De proeven met de Grassblocks op de kruin en het binnentalud van een lage dijk tijdens golfoverslag zijn beschreven in een apart rapport (Van Steeg 2016).