Grondexploitatie in woelige tijden

De wettelijke fundamenten van het grondbeleid blijken solide

More Info
expand_more

Abstract

In dit artikel worden enkele actualiteiten van het (stedelijk) grondbeleid besproken, in het licht van de vastgoedcrisis. Het zal geen verbazing wekken dat financieel-economische aspecten de boventoon voeren. Deze zaken worden besproken in de wisselwerking met kwesties van juridische (voornamelijk publiekrechtelijke) aard.

Files