Grofweg beter

Een case-studie naar een nieuw stedelijk OV-netwerk

More Info
expand_more

Abstract

Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. Voor het stedelijke gebied van Haarlem is een studie gedaan naar de kwaliteit van verschillende openbaar-vervoernetconcepten. Daarbij is gebruik gemaakt van het Systed-toetsingsmodel. Naast het optimaliseren van het openbaar-vervoernetconcept is ook onderzocht wat het effect is van bezuinigingen op de exploitatiekosten. De kwaliteitsstijging en de stijging van de reizigerskilometrage, die te verwachten zijn bij invoering van het optimale netconcept, zijn gekwantificeerd. Vervolgens is voor het stadsdeel Schalkwijk het openbaar-vervoernetwerk uitgewerkt, op basis van de veranderde ontwerpuitgangspunten. Naar aanleiding van dit ontwerpproces kunnen wat aanpassingen in de ontwerpmethodiek voor stedelijke openbaar-vervoernetwerken worden aangebracht.