Terug naar Cuypers

De worsteling met een thema

More Info
expand_more

Abstract

Bij de verbouwing van grote monumenten in overheidsbezit is het in Nederland gebruikelijk om naast de hoofdarchitect een restauratiearchitect aan te stellen. Daarom werd er voor het Rijksmuseum een aparte selectie onder vijf restauratie- architectenbureaus gehouden. Bij deze complexe opgave bleek de formulering van de opdracht en de verantwoordelijkheden lastig te zijn. Bovendien gaf de introductie van een thema, ‘Verder met Cuypers’, aanleiding tot heel verschillende interpretaties van het gebouw en de restauratie.

Files