DORIS

Dynamisch reisinformatiesysteem voor het openbaar vervoer te Delft

More Info
expand_more

Abstract

Rapport in opdracht van de Gemeente Delft, Dienst Stadsontwikkeling. Bij de bestaande reisinformatie-, voertuigdetectie- en verkeersbeheersingssystemen van het openbaar vervoer te Delft ontbreekt volledig de actuele, dynamische reisinformatie. Vertragingen worden niet geregistreerd, zodat de vervoerbedrijven niet efficiƫnt kunnen bijsturen en de gemeente geen representatief beeld van de kwaliteit van de dienstuitvoering heeft. De introductie van reis informatieapparatuur kan het best in stappen worden gerealiseerd: in-house-beproeving, dan op het stationsplein, vervolgens op drukke haltes en ten slotte op de overige haltes binnen de gemeente. Als inforraatieoverdrachtsmiddelen op de perrons en in de voertuigen worden displays toegepast en op knooppunten monitoren en pc's. De telecommunicatie kan plaatsvinden door kabel, combofoon en dataradiosystemen. Door toepassing van kortegolfradio kan in de eerste fase aan investering in selectieve inductielussen in het wegdek ruim f1. 450.000,- bespaard worden. Voor de uitrusting van het stationsplein wordt het investeringsbedrag op netto fl. 2,6 miljoen begroot. De uitrusting van de bussen met boordcomputers vergt netto fl. 2 miljoen. Voor de perrondisplays van de resterende haltes moet nog eens circa fl. 4 miljoen worden gereserveerd. De invoering van een hoogwaardig reisinformatiesysteem in combinatie met een automatisch verkeersbeheersingssysteem voor het openbaar vervoer in Delft is kostbaar, maar noodzakelijk voor de verdediging van de marktpositie van het openbaar vervoer en de bewaking van de kwaliteit van de dienstuitvoering.