Milieueffectrapportage Zandmotor Delflandse kust (projectnota/MER)

More Info
expand_more

Abstract

Milieueffectrapportage met bijlagen (morfologische berekeningen, slib, natuur, zandwinning, aanleg, luchtkwaliteit, geluid) alsmede de startnotitie.