Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005

Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis

More Info
expand_more

Abstract

Dit rapport geeft een actueel overzicht van de verspreiding, het seizoenspatroon en de trend van 7 soorten zeevogels en de Bruinvis op het Nederlands Continentaal Plat (NCP). Met gemiddelde modelvoorspellingen over een groot aantal jaren wordt aangetoond dat het mogelijk is om met de gebruikte analysemethode een beschrijving te maken van de verspreiding en het seizoenspatroon op het NCP. Voor alle besproken soorten zijn duidelijke verschillen in verspreiding geconstateerd gedurende het seizoen. Het seizoenspatroon wordt gepresenteerd aan de hand van een minimum en maximum voorspelde dichtheid per periode. In de meeste gevallen is de bandbreedte vrij groot maar de gemiddelde voorspelde dichtheid geeft een duidelijk seizoenspatroon van de soorten op het NCP. Door het groot aantal jaren dat betrokken is bij de analyses is het mogelijk om trends aan te tonen.

Files