Vergelijking van gemeentelijke verkoopmethodes voor transformaties van voormalige schoolgebouwen naar woningen middels (C)PO

More Info
expand_more

Abstract

Tijdens dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen gemeentelijke verkoopmethodes die worden gebruik voor het verkopen van voormalige schoolgebouwen als (C)PO-project. Deze schoolgebouwen worden verkocht aan particulieren die deze schoolgebouwen vervolgens transformeren naar woningen. Er wordt een vergelijking gemaakt van zes verkoopmethodes die zijn gebruikt in de gemeentes Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Tijdens deze vergelijking wordt gekeken naar vier variabelen waaruit de verkoopmethodes zijn samengesteld: de toewijzingssystematiek, verkaveling, investeringen en de randvoorwaarden. Hierbij wordt onderzocht wat de redeneringen zijn geweest van de gemeentes om voor deze methode te kiezen. Vervolgens wordt bepaald of deze redeneringen zijn te herleiden tot de doelstellingen die de gemeentes hebben voor deze transformatie-(C)PO-projecten.