Handreiking ontwerpen met overstromingskansen

More Info
expand_more

Abstract

Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende ontwerprapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Benadrukt wordt dat wanneer in deze handleiding over vigerend wordt gesproken er gedoeld wordt op de leidraden en technische rapporten die primair zijn ontwikkeld in het kader van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen op basis van de overschrijdingskansbenadering. Waar in deze Handreiking wordt gesproken over overstromingskansnormen wordt gedoeld op de bij het ontwerp aan te houden betrouwbaarheidseisen. Deze handreiking is bedoeld voor de ontwerper die op de hoogte is van de vigerende leidraden en technische rapporten en snel aan de slag wil. De lezer die geïnteresseerd is in onderbouwingen wordt verwezen naar het Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium 2014 [RWS, 2013]. Geïnteresseerden in de uitgangspunten van het ontwerpproces in het HWBP worden verwezen naar de Handreiking Verkenningen [HWBP, 2013].