Voegloze Kademuren in Hogesterktebeton

More Info
expand_more

Abstract

Om een beter inzicht te krijgen naar de toepassingen van hogesterktebeton (HSB) bij de uitvoering van kademuren is er een haalbaarheidsstudie gestart. Deze bekijkt de mogelijkheden van het voegloos uitvoeren van de betonnen bovenbouw van kademuren in HSB. Als eerste is er gekeken naar de opbouw van kademuren. De verschillende onderdelen waaruit een kademuur is opgebouwd zijn geanalyseerd en ingedeeld naar functie. Er zijn een aantal verschillende typen kademuren genomen en er is gekeken voor welk type kademuur het aantrekkelijk zou zijn om deze uit te voeren in HSB.