Invulling witte vlekken acceptatie dijkvernageling (vastlegging ontwerp, uitvoering en monitoring Dijkvernageling Vianen)

Voor toepassing in primaire waterkeringen

More Info
expand_more

Abstract

In dit document wordt ingegaan op een aantal witte vlekken die van belang zijn bij het toepassen van dijkvernageling als dijkversterkingstechniek in verband met het verhogen van de stabiliteit van de primaire waterkering.. Daarnaast worden in de bijlagen een overzicht gegeven van de vastlegging van het ontwerp, de uitvoering en de monitoring (inclusief beoordeling) van de dijkvernageling bij Vianen.