On the automatic handling of data obtained from recording current meters

More Info
expand_more

Abstract

Sinds in 1968 zelfregistrerende stroommeters door het KNMI in gebruik worden genomen, is aan de geautomatiseerde behandaling van de verzamelde gegevens grote aandacht geschonken. In sen rapport (V-241, 1972) geven de Crook en van der Veen een beschrijving van programma's van de eerate verwarkingafase. Door het snel toenemende gebruik van de registrarende stroommeters bleek een verdergaande automatisering nodig, terwijl tevehs sen hoeveelheid ervaring beschikbaar kwam, die aanpassing van de bestaande computer programma's vergde. In 1972 werd daarom besloten een nieuw programma-pakket te ontwikkelen.

Files