Onderzoek Tijpoorten Westerschelde

Deelnotities

More Info
expand_more

Abstract

Dit rapport bevat een overzicht van 5 deelnotities die zijn gemaakt voor het onderzoek naar de Tijpoorten op de Westerschelde. De vijf notities, verzameld in deze bundel, zijn: [1] Wijnstra, ir R., Schematisatie Westerschelde buitengebied. 17 december 1993. [2] Wijnstra, ir R., Klasse-indeling waterstanden en stroming Westerschelde. 17 december 1993. [3] Wijnstra, ir R., Klasse-indeling golfgegevens Westerschelde. 17 december 1993. [4] Wijnstra, ir R., Schepen Westerschelde: klasse-indeling. 21 december 1993. [5] Wijnstra, ir R., Schepen Westerschelde: vaarsnelheden. 17 december 1993. Andere uitgaven omtrent dit onderwerp, die niet opgenomen zijn in deze bundel, betreffen: [6] Roskom, A.P., Relaties tussen laagfrequente golfparameters en scheepsbewegingen bij de toegangsgeul naar de Westerschelde. 25 juli 1992. [7] Groos, J., Relaties tussen laagfrequente golfparameters en scheepsbewegingen bij de toegangsgeul naar de Westerschelde. 12 maart 1992. [8] Lievense, P., Onderzoek tijpoorten Westerschelden. Randvoorwaarden, waterstanden, golven en stroomsnelheden. Juli 1992. [9] Dallinga, ir R.P., Motion response of two bulkcarriers in waves (Volume I - V). Maart 1992.