Stroombestendigheid grasmat

More Info
expand_more

Abstract

Hot Haterloopkundig Laboratorium heeft een aantal kleimonsters met grasbegroeiing, in opdracht von Rijkswaterstaat Directie Bovenrivieren beproefd op erosiebestendigheid. Daartoe werd de opstelling als aangegeven in figuur 1 gebruikt. De meetsectie staatt op bouwtekeningen. De monsters werden aangevoerd in bakken gelijkend op die getekend in figuur 2. De bodems van de bakken liggen los, zodat opdrukken mogelijk is. Met behulp van een pitot-pijp zijn de snelheden in de vertikaal bij verschillende debieten voor in de meetsektie bepaald. Van het ondeste deel van deze vertikaal (bodem-hoogte waarop dv/dh =0) werd de gemiddelde snelheid bepaald. De aflezing op 0,4 h werd als ijking gebruikt.

Files