Rapport aan den Koning, van de Commissie, benoemd bij zijner Majesteits Besluit van den 16den Julij 1866, No. 68, tot onderzoek van drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorziening in zuiver drinkwater.

More Info
expand_more

Files