Handboek Hydromorfologie 2.0

Afleiding en beoordeling hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water

More Info
expand_more

Abstract

Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit handboek is een update van de versie uit 2007. Ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleid tot nieuwe inzichten en verbeterpunten die zijn verwerkt in dit handboek. Het handboek behandeld alle watersystemen van de Kaderrichtlijn water (rivieren, beken, getijderivieren, meren, sloten en kanalen alsmede de kustwateren.