Vraaggericht sturen in de ontwikkeling van Merwe-Vierhavens, te Rotterdam

Een onderzoek naar een passende (sturings)rol vanuit de vraag van de eindgebruiker

More Info
expand_more

Abstract

Conjuncturele en structurele veranderingen hebben een procesverschuiving teweeggebracht binnen de praktijk van gebiedsontwikkeling. Voor actoren in stedelijke ontwikkelingen betekent dit een veranderende rol. Zo dienen overheden vandaag de dag een andere rol in te nemen, dan ze voorheen gewend waren om hun doelen, waaronder vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, te kunnen realiseren. In de huidige praktijk, waar gesteld wordt dat we van aanbodgericht naar vraaggericht ontwikkelen gaan, is nog weinig aandacht geweest voor de wens van de eindgebruikers omtrent de gewenste (sturings)rol(len). Dit onderzoek richt zich dan ook op de ‘passende’ (sturings)rol van de overheid in relatie tot vraaggericht (her)ontwikkelen in bestaand stedelijk gebied. Deze vraag is geconcretiseerd op de (her)ontwikkeling van de Stadshavens Rotterdam en is specifiek onderzocht binnen het stadsdeel Merwe-Vierhavens. Hier dienen de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een rol in te nemen richting de gevestigde en nieuwe aan te trekken bedrijven. Het projectteam Merwe-Vierhavens dient daarbij vanuit de wens van de eindgebruikers een advies te geven over de inzet van rollen en middelen richting de gemeente en het HbR. Dit ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen die in de visie zijn vastgesteld door het programmabureau Stadshavens.