Het analyseren en verbeteren van risicomanagement bij projecten van de afdeling Projectmanagement Ingenieurs bureau Den Haag

More Info
expand_more

Abstract

Het management van de afdeling PM van Ingernieursbureau Den Haag wilt dat risicomanagement binnen projecten op een expliciete manier uitgevoerd wordt zodat er meer projectrisico’s beheersbaar gemaakt kunnen worden, wat bijdraagt aan projectsucces. De verbeterslag van risicomanagement is van belang omdat dit dan moet zorgen voor een groter risicobewustzijn van de projectmanager en het projectteam, een beter inzicht in de risico’s door een goede analyse van de risico’s vooraf en tijdens het project, een daadwerkelijke effectievere en efficientere risicobeheersing met behulp van de goede risicoanalyses en doordachte beheersmaatregelen. De hoofddoelstelling luidt: Het analyseren van het huidig risicomanagement van projecten bij de afdeling PM met als doel deze, indien nodig, in de toekomst te verbeteren, zodat de afdeling PM expliciet aan risicomanagement kan doen. Vanwege vertrouwelijke informatie of andere redenen is slechts een deel van de publicatie opgenomen in de repository. Due to confidential information or other reasons only a part of the publication is presented in the repository.