Toelichting bij planning bouwfasering Variant 2 (70m breedte)

More Info
expand_more

Abstract

De vooraf gedefinieerde fasen (Engineering, Bouwvoorbereiding, Uitvoering, Testen en openstelling) conform aangeleverde planning door RWS (versie) zijn gehandhaafd. De planning is opgesteld aan de hand van de bouwfasering zoals is omschreven in hoofdstuk 14 van de Ontwerpnota Variant 2 (70m breedte), WPPoC-20110111-JVS-01, d.d. 11 december 2011. De doorlooptijden en de bijbehorende bandbreedte zijn door de ontwerpers ingeschat op basis van ervaring en het VO. De risico’s die opgenomen zijn in de planning komen voort uit de gehouden risicosessies in februari, augustus en november. Daarbij zijn de kwantificeringen van de risico's en de beheersmaatregelen nog een keer bekeken op basis van de laatste VO documenten en zijn alleen die risico's opgenomen in de planning voor zover ze betrekking hebben op fase 3 en ook daadwerkelijk effect hebben op de planning. De risicolijst is weergegeven op sharepoint onder naam ‘Risico's voor ontwerpnota VO 70.xls’.