Handreiking beleidsanalyse

Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking

More Info
expand_more

Abstract

Handreiking voor de visie-ontwikkeling voor dijkversterkingsprojecten conform aanbevelingen commissie Boertien