Watertemperatuur van de Rijn

Protoype voor temperatuurvoorspelling in FEWS

More Info
expand_more

Abstract

De afgelopen jaren is de problematiek van koelwaterlozingen in relatie tot hoge watertemperatuur van de grote rivieren regelmatig in de actualiteit gekomen. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2008) is sinds 1900 de watertemperatuur van de Rijn bij Lobith met 3°C toegenomen, waarvan 2°C door warmtelozingen en 1°C door klimaatverandering. Ook zijn de gemiddelde watertemperatuur en de maximale en minimale watertemperatuur van de Rijn bij Lobith in de afgelopen honderd jaren toegenomen. Van der Grinten et al. (2007) geeft ook een toenemende tendens aan van het aantal dagen per jaar dat de watertemperatuur boven de 20°C of 25°C komt. De watertemperatuur van de Rijn wordt beïnvloed door meteorologische condities (bijv. hittegolven), de watertemperatuur en afvoer van zijrivieren en grondwater, en door de warmtelozingen. In Nederland betekent een hittegolf een vijfdaagse periode met luchttemperaturen boven 25°C, waarvan er drie de 30°C bereiken. De kans op een hittegolf neemt met klimaatverandering toe. Bijvoorbeeld, de herhalingstijd van een warme en droge zomer zoals in 2003 is op dit moment één keer in de 10 jaren, maar in 2050 wordt het één keer in de twee jaren (Zwolsman & Van Vliet, M., 2007). Als het rivierwater bovenstrooms teveel is opgewarmd, beperkt het de koelwatercapaciteit en drinkwatervoorziening. De wateren voor drinkwaterproductie staan ook onder druk omdat de innametemperatuur niet hoger dan 25°C mag zijn (richtlijn 75/440/EEG en drinkwaterrichtlijn 98/83/EG). Ook ecologische effecten kunnen plaatsvinden bij toename van de watertemperatuur. RIVM definieert een Goede Ecologische Toestand (GET) voor watertemperatuur in Nederland voor grote rivieren van 25°C (Van der Grinten et al., 2007). Peñailillo et al., (2008) geeft aan dat in 2003 de maximale achtergrond watertemperatuur (zonder een temperatuurtoename door warmtelozingen) de 25°C bij Lobith overschreed met 1°C, terwijl de riviertemperatuur (met temperatuurtoename door warmtelozingen) dat deed met 4°C.