Handreiking Visie-ontwikkeling

Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking

More Info
expand_more

Abstract

In deze handreiking wordt een aantal overwegingen gegeven voor de inhoudsopgave van een Visie-ontwikkeling. Daarnaast wordt in een voorbeeld de Visie-ontwikkeling nader uitgewerkt. Op basis van deze notitie kan een discussie gevoerd worden over de wenselijkheid en de inhoud van een Visie-ontwikkeling in het planproces van de dijkversterking. Dit is geen praktische handreiking, waarin het opstellen van een Visie-ontwikkeling van a tot z omschreven is. De handreiking begint met een algemene probleemstelling en omschrijving van de Visieontwikkeling. Door het aanduiden welke uitspraken in een Visie-ontwikkeling horen, wordt een aanzet voor de inhoudsopgave gegeven. Vervolgens wordt dat middels een voorbeelduitwerking (zuidelijke Lekdijk tussen Nieuwpoort en Vianen) uitgewerkt. Op basis van een gemeenschappelijk terreinbezoek door een aantal bij de dijkversterking betrokken partijen, een korte verkenning van beschikbare gegevens en een eerste verkenning van de ingreep zijn een aantal relevante zaken genoteerd op kaarten.