De samenhang tussen wonen en werken in perspectief van het Vinex-beleid

Literatuurstudie

More Info
expand_more

Abstract

Eerste deelrapport van een onderzoek verricht in opdracht van de Rijksplanologische dienst van het ministerie van VROM.

Files