Taludbekleding van gezette steen. Fase 2

Grootschalig gidsonderzoek, verslag modelonderzoek

More Info
expand_more

Abstract

In het "Fundamentele Onderzoek naar de Stabiliteit van Taludbekledingen” is tot aan het hier omschreven onderzoek vrijwel geen aandacht besteed aan de klemkrachten tussen de afzonderlijke stenen in een zetting, en de invloed daarvan op de stabiliteit van de zetting als geheel. Er is steeds verondersteld dat de veiligheidseisen die gesteld moeten worden aan een taludbekleding gebaseerd moeten worden op de meest ongunstige (instabiele) situatie waarin de konstruktie zich kan bevinden. Voor een steenzetting betekent dit dat het onderzoek steeds gericht is geweest op de stabiliteit van een los blok in een zetting. Recent onderzoek in de Deltagoot van het Waterloopkundig Laboratorium naar de stabiliteit van BASALTON [ 1 ], een industrieel vervaardigde betonnen "basalfzuil, heeft het belang van klemming op de stabiliteit van een zetting overtuigend bevestigd.