Optimalisatie van de indeling van instrumentennetten

More Info
expand_more

Abstract

Tegenwoordig moet bijna overal bezuinigd worden, onder andere in ziekenhuizen. Ziekenhuizen krijgen kleinere subsidies, maar de kwaliteit van de zorg mag niet achteruit gaan. Door processen in het ziekenhuis te optimaliseren, kan er voor gezorgd worden dat de jaarlijkse kosten van een ziekenhuis achteruit gaan. Hiermee wordt dan niet de kwaliteit van de zorg aangetast. Een kostenpost van een ziekenhuis die door middel van optimalisatie verkleint zou kunnen worden, zijn de kosten van operaties. Om te kunnen opereren heeft de chirurg instrumenten nodig, deze instrumenten liggen in instrumentennetten. Elk type instrumentennet heeft een vast inhoud qua soorten instrumenten en hoeveelheden instrumenten. Aangezien voor elke soort operaties bekend is welke instrumenten hiervoor nodig zijn, kan er voor elke operatie al de benodigde instrumentennetten in de OK worden gelegd. Echter zitten er vaak ook instrumenten in deze netten die niet gebruikt worden tijdens de operatie. Aangezien deze instrumenten wel in de OK zijn geweest en dus niet meer steriel zijn, moeten deze instrumenten onnodig gesteriliseerd worden. Deze scriptie gaat over het optimaliseren van de indeling van instrumentennetten. Op het gebied van het optimaliseren van de indeling van instrumentennetten is nog weinig onderzoek gedaan. Er is tot nu toe een specifiek onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de indeling van instrumentennetten. Het resultaat van dit model is echter dat het model niet oplosbaar is. In het onderzoek van deze scriptie wordt gebruik gemaakt van een Heuristiek, genaamd Simulated Annealing. Dit is een Local Search heuristiek. Local Search algoritmes beginnen bij een begintoestand en bekijken dan de buurtoestanden, de toestanden die dicht bij de begintoestand liggen. De buuroplossingen worden bekeken en daarna wordt de beste oplossing gekozen. Dan wordt deze beste oplossing de nieuwe begintoestand en wordt er wederom naar de buuroplossingen van deze begintoestand gekeken. Dit herhaalt zich net zolang tot er geen betere oplossing gevonden wordt. Er is dan een lokaal optimum gevonden, dit hoeft echter geen globaal optimum te zijn. Met behulp van Simulated Annealing is de indeling van de instrumentennetten van het Haga-Ziekenhuis geoptimaliseerd. Resultaat van het onderzoek geeft weer dat het mogelijk is om de totale kosten, qua opslagkosten van de netten en de sterilisatiekosten van de instrumenten, te kunnen laten dalen met 6,7% door de instrumentennetten te herindelen. Dit is een besparing van €7600 per jaar voor het HagaZiekenhuis. Verder onderzoek naar de keuze van de parameters van het algoritme van Simulated Annealing zou wellicht een nog grotere kostenbesparing kunnen opleveren. Dit zou een vervolgonderzoek kunnen zijn op deze scriptie. Een andere mogelijk vervolgonderzoek is de indeling van de instrumentennetten te optimaliseren met een andere heuristiek.