SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer Zonering, interactie voorland - dijk

More Info
expand_more

Abstract

In het voorland van de dijk kunnen verschillende faalmechanismen optreden. Deze faalmechanismen kunnen er de oorzaak van zijn dat hierdoor andere faalmechanismen van de dijk kunnen optreden. In deze rapportage is een (voorlopige) toetsmethodiek hiertoe beschreven. Deze toetsmethodiek beschrijft de toetsing op piping, macro-stabiliteit en bekleding na het optreden van een zettingsvloeiing, afschuiving, erosie of het falen van een niet waterkerend object (NWO). Voor het optreden van het primaire faalmechanisme en het hierdoor geinitieerde secundaire faalmechanisme is derhalve een keten van twee opeenvolgende gebeurtenissen benodigd met een uiteindelijk nog kleinere kans op voorkomen. In de huidige toetsfilosofie en de huidige toekenning van veiligheidsfactoren is een onafhankelijkheid tussen deze twee gebeurtenissen aangenomen. De vraag is of het terecht is om (zoals in deze toetsprocedure wordt gedaan) dezelfde eisen te stellen aan de faalmechanismen piping, macrostabiliteit van de tweede orde of dat hier minder strenge eisen voor kunnen worden geformuleerd. Met de in de deze rapportage beschreven (voorlopige) methodiek, is een verbeterde, maar ook op veel punten nieuwe toetsmethode beschikbaar.