Ontwerp van een scheepvaartpassage voor de recreatievaart bij Katwijk

More Info
expand_more

Abstract

Er zijn verschillende partijen die plannen hebben met betrekking tot het kustgebied bij Katwijk. De plannen hebben betrekking op de vergroting van de veiligheid van de kustverdediging, de capaciteitsvergroting van het gemaal, de ontwikkeling van een zeejachthaven en een scheepvaartpassage tussen de Noordzee en de Oude Rijn voor de recreatiescheepvaart. Het afstudeeronderzoek is gericht op de ontwikkeling van de scheepvaartpassage. Het kan gezien worden als een onderdeel van de jachthaven, welke tot doel heeft om het toerisme in Katwijk te stimuleren. De scheepvaartpassage kan hier een bijdrage aan leveren doordat het bezoek aan de jachthaven gestimuleerd wordt en bovendien kan de scheepvaartpassage toeristen aantrekken. Het doel van de scheepvaartpassage is het stimuleren van het toerisme in Katwijk en het herstellen van de oude vaarverbinding van de Oude Rijn. Er is gekozen om de scheepvaartpassage bij het uitwateringskanaal bij Katwijk aan te leggen aangezien dit de enige plaats in de buurt van de Katwijkse zeejachthaven waar de schepen tot aan de primaire waterkering kunnen varen, bovendien is het gewenst om de scheepvaartpassage dicht bij de zeejachthaven aan te leggen. Bij het ontwikkelen van de scheepvaartpassage dient met name rekening gehouden te worden met de Zoet- zoutwater scheiding, de beschikbare ruimte en de veiligheid van de kustverdediging. Voor het verplaatsen van schepen tussen twee panden met een verschillend waterniveau en/ of –kwaliteit zijn verschillenden alternatieven beschikbaar, voorbeelden hiervan zijn een sluis, een overtoom, een hijskraan of een trailer. Van deze alternatieven zijn verschillende varianten mogelijk. Bij de analyse van de alternatieven voor de scheepvaartpassage bleek een scheepsschommel, een variant van de overtoom goede perspectieven te bieden voor de scheiding van zoet- en zoutwater en voor de veiligheid van de waterkering. Tevens is het een bijzondere constructie waardoor het aantrekkelijk is voor het toerisme. Van de scheepsschommel is een functionele en constructieve uitwerking gemaakt.