Drie-dimensionale numerieke simulatie van de waterbeweging voor de Nederlandse kust

More Info
expand_more

Abstract

Resultaten van twee 3-D simulatiemodellen worden getoond en deels vergeleken met de resultaten van een 2-D model. Tevens wordt achtergrondinformatie gegeven over de aangebrachte vereenvoudigingen in de beschrijvende vergelijkingen en over de gebruikte numeriek-wiskundige technieken. De uitkomsten van de berekeningen sluiten zowel kwalitatief als kwantitatief redelijk aan bij de waarnemingen. Overigens is de invloed van diverse empirische parameters in de modelvergelijkingen op de uitkomsten groot. Naast gevoeligheidsberekeningen is dan ook zowel ondersteunend fysisch modelonderzoek als meten in de natuur nodig om het inzicht in de te simuleren processen te vergroten.