Ontwerp Delta.NL - Ontwerp op het raakvlak van ruimte en water

More Info
expand_more

Abstract

Bundeling van artikelen en samenvatting van ontwerpen gemaakt op verzoek van de Deltacommissaris. De publicatie bevat een rijke oogst aan ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte, ingezonden door zo’n vijftig ontwerpteams. Daarnaast treft u prikkelende essays van ruim tien kopstukken uit de wereld van water en ruimte aan. Zij geven hun visie op de ruimtelijke kansen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. De ’10 gesprekspunten’ agenderen op basis daarvan belangrijke vraagstukken voor de komende tijd.