TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 232 found. Next | Sort by date

1 JAARSVELD, van de Overzyde der Lek te zien. 1750.
image 1745 - 1774    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 De Markt, het Stadhuis, de S. Joris Kerk en Koorenbeurs te AMERSFOORT.
image 1738 - 1772    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 VOORPOORT der ABDYE LEEUWENHORST.
image 1745 - 1774    
Keywords: abdij- of kloostergezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 De TOLLESTEEGSPOORT tot UTREGT.
image 1739 - 1740    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 AAN DE OUDE WETERING.
image 1740 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 Het Slot KRAYSTEIN in de Heerlykheid BURG. 1743.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 ADMIRALITEITS HUIS te MEDENBLIK. 1726.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 De RIDDER-HOFSTAD LOENDERSLOOT.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 't PRINSEN HOF te MEDENBLIK. 1726.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 STADHUIS en KERK te STEENBERGEN.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 De MALIEBAAN te UTRECHT.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 Het HUIS de NESS van eene andere zyde.
image 1745 - 1757    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 't HUIS te RHOON. 1740.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 De RIDDER-HOFSTAD NEDERHORST.
image 1773 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 MOLEN POORT te NYMEGEN van buiten. 1732
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 HEEZE POORT te NYMEGEN van buiten.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 KRAAN POORT van binnen. 1732
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 MOLEN POORT van binnen.
image 1745 - 1774    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 Het DORP OOSTERLAND. 1745. - OOSTERLAND van een andere zyde. 1745.
image 1745 - 1774    
Keywords: dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 De RIDDER-HOFSTAD SCHALKWYK. - De KERK van SCHALKWYK.
image 1745 - 1774    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht · dorpsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 232 found. Next | Sort by date