TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 CURIA MEDIOBURGENSIS.
image 1650 - 1700    
Keywords: gebouwexterieur
[JP2] [Abstract]

1

2 'T SCHOONE VERMAAKELYKE LUST-HUIS, EN THUIN, OP 'T LOO, TOEBEHORENDE DE VORST VAN NASSAU, ERFF STADHOUDER VAN FRIESLAND, &.&.
image 1695 - 1700    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 AFBEELDING VAN DE LINIEN OF RETRENCHEMENTEN DOOR DEN KONING VAN VRANCKRYK LOUIS DE XIV IN DE JAREN 1692 EN 93 DOEN MAKEN, enz.
image 1693 - 1702    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

4 PLATTE GROND DER STARCKE STAD MENEN, GETEKENT door Charles Desbordes Inge.r tot Amsteldam, ...
image 1675 - 1700    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 Slot Zeist
image 1690 - 1710    
Keywords: buitenplaats- of kasteelplattegrond · buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 DE STAD TOULON MET ZYN WAATER KASTELEN, ZEEHAVEN, EN GEBERGTENS.
image 1675 - 1725    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

7 GERARDI DE LAIRESSE, LEODIENSIS PICTORIS OPUS ELEGANTISSIMUM, ...
image 1694    
Keywords: diversen · portret
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date