TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 640 found. Next | Sort by date

1 ST. AGNES'S CHURCH.
image 1775 - 1825    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

2 PONTE SANTA TRINITÁ, FLORENZ.
image 1833 - 1861    
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

3 Het Wasch-bat, De Zee, ofte het Bad waar inde Kampvegters haar wiesschen en Reinigden.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

4 de Worstelaars der Grieken en Romeynen.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

5 de Laarsen en Schoenen, ook die met ysere spykers der Romeynse Soldaaten.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

6 Den Velt-oversten der Romeynen op zyn Triumph Wagen, gekroond vande gevleugelde overwinninge.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

7 Verscheyde paren van Schermers, die tot vermaak des Keyser, Raads-heeren, Edelen en onedelen tot Romen inde Schouw-speelen Streeden.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

8 de Vegters tegen de Wilde-beesten inde Gemeene Schouwspeelen.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

9 de Kleyne Bal-speelders der Romeynen
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

10 De Vuyst Vegters der Grieken en Romeynen.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

11 Ornatissimi Triumphi, ubi [...] et alii Imperatores Romani Triumpharunt
image 1675 - 1725    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

12 De Wagens met een, twee, dri, en vier Paarden inde Renkringen by de Grieken en Romeynen.
image 1700 - 1800    
Keywords: diversen
[JP2] [Abstract]

1

13 ROME INTERIÉUR DE STE. MARIE MAJEURE
image 1845    
Keywords: gebouwinterieur.
[JP2] [Abstract]

1

14 Architecture, Cariatides.
image 1751 - 1772    
Keywords: interieurdetail.
[JP2] [Abstract]

1

15 Afbeelding van den Berg Vesuvius, en des-zelvs omgelegene oorden.
image 1650 - 1750    
Keywords: landschap
[JP2] [Abstract]

1

16 PALAIS DE L'ACADEMIE DE FRANCE À ROME.
image 1842    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

17 VEDUTA INTERIORE DELLA GRAN BASILICA DI S. PIETRO IN VATICANO
image 1690 - 1730    
Keywords: gebouwdoorsnede
[JP2] [Abstract]

1

18 DÉPÔT DE MENDICITÉ ET MAISON DE CORRECTION.
image 1825 - 1850    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

19 PECETTI OPPIDUM ET CASTRUM
image 1682    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht · stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 ROME IN 1890
image 1890    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 640 found. Next | Sort by date