TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1437 found. Next | Sort by date

1 Laboratorium voor Aëro en Hydrodynamica Technische Hogeschool Delft
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · laboratoria
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

2 Het European Translation Centre in Delft (3)
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · personeel · kantoren · ETC · ITC · microfilm readers
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

3 De ZEBRA rekenautomaat (2)
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · apparaten · computers
[JPG] [Abstract]

1

4 Bibliotheek en collegezaal gebouw voor Wiskunde Jaffalaancomplex
image Delft University of Technology     1958    
Keywords: TU Delft · gebouwen · bibliotheken · leeszalen · boekenkasten · faculteiten
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

5 De onderafdeling der Wiskunde van de Technische Hogeschool Delft (2)
image Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1957    
Keywords: TU Delft · gebouwen · Jaffalaancomplex
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

6 120ste Dies Natalis van de Technische Hogeschool Delft gehouden in de Westerkerk in Delft (2)
image Delft University of Technology     1962-01-13    
Keywords: TU Delft · hoogleraren · dies natalis · redevoeringen · toespraken · interieurs · kerken
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

7 Studenten in studentensociëteit Phoenix
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · TH Delft · studenten · personeel · interieurs · dineren · studenten sociëteiten
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

8 Tekenaar TH Delft aan de tekentafel
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · medewerkers · tekenen · tekentafel · verbouwingen
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

9 Studentenbarakken "Het Duivelsgat" aan 't Verlaat
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · TH Delft · studenten · studentenhuizen · studentenhuisvesting · tijdsbeelden
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

10 Studentenflats aan de Oudraadtweg
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · studenten · gebouwen · nieuwbouw · studentenhuisvesting · studentenhuizen
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

11 Overzicht gebouw Werktuig- en Scheepsbouwkunde aan de Mekelweg
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1959-12-31    
Keywords: TU Delft · gebouwen · faculteiten · nieuwbouw
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

12 Achterzijde gebouwen Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1957    
Keywords: TU Delft · gebouwen · faculteiten
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

13 Examens in gebouw Werktuig- en Scheepsbouwkunde
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1957    
Keywords: TU Delft · studenten · examens
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

14 Gezicht op de Jaffalaan in de sneeuw
image Delft University of Technology     1961    
Keywords: TU Delft · gebouwen · tijdsbeelden
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

15 Werkplaats en laboratorum in de kelder van Regeltechniek, gebouw Warmte- en Stoftechniek
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1957    
Keywords: TU Delft · medewerkers · apparaten · installaties · werkplaatsen · onderzoeken
[JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

16 Modellregelkreis
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1957    
Keywords: TU Delft · TH Delft · apparaten · laboratoria
[JPG] [Abstract]

1

17 Werktuig- en Scheepsbouwkunde aan de Nieuwelaan 76
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1960    
Keywords: TU Delft · faculteiten
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

18 Motorkamer Werktuig- en Scheepsbouwkunde aan de Nieuwelaan 76
image Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1960    
Keywords: TU Delft · faculteiten · apparaten
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

19 Werkkamer in Hoofdgebouw TH
image Delft University of Technology     1950    
Keywords: TU Delft · interieurs · hoofdgebouwen · tijdsbeelden
[JPG] [JPG] [Abstract]

1

20 Administratie en archief Personeelszaken in hoofdgebouw TH Delft
image Delft University of Technology     1960    
Keywords: TU Delft · medewerkers · hoofdgebouwen · interieurs · administratie
[JPG] [JPG] [JPG] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1437 found. Next | Sort by date