TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date

1 DE LUTHERSE NIEUWE KERK TE AMSTERDAM. ... voor den Verschrikkelyken Brand op den 18den Sept.r 1822.
image
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

2 Westerkerk
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 S Catrijnen ofte NIEUWE-KERCK t' Amsterdam
image 1611 - 1612    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 DE OOSTER KERK van binnen.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

5 GEZICHT van de ENGELSCHE KERK, op het Begynhof, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 DE NIEUWE ZYDS-KAPEL van Binne, tot Amsterdam.
image 1760 - 1818    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

7 ZAAGH-MOLENS POORT
image ca. 1693    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 GEZICHT van de NOORDER-MARKT en KERK, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 DE OUDE KERCK.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 DE NIEUWE KERK van Binne, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

11 DE PORTUGEESE IOODE SYNAGOGE
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 S. NICOLAES ofte OUWE KERK tot AMSTERDAM
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 De OUDE KERCK, begonnen ontrent den jaere 1370, is met een Toren verciert en op gebouwt Ao. 1566.
image 1650 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 De WESTER KERCK is begonnen Ao. 1620 en de eerste Predicatie daer in gedaen op Pinxterdach 1631.
image 1650 - 1660    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 NIEUWE SYTS KAPEL.
image 1600 - 1700    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 DER JOODENTEMPEL OF SINAGOGE.
image 1600 - 1700    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

17 DE NIEUWE KERK, van binnen, naar 't Westen, te zien.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

18 De Waale Kerk van binnen, te sien na het Orgel
image 1725 - 1800    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

19 De WESTER KERCK is begonnen Ao. 1620 en de eerste Predicatie daer in gedaen op Pinxterdach 1631.
image 1650 - 1660    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 De Houte Kap van d'Oude Kerks Tooren.
image 1646    
Keywords: gebouwdoorsnede
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date