TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date

1 HET WILLIGE RASPHUYS na de Oosterkerk te zien te Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 't Cellebroeders Klooster. Ao. 1544.
image 1600 - 1750    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 NIEUWE ZYDS HUYS-ZITTEN-HUYS.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 't CELLEBROERS KLOOSTER.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 St. Pieters Gasthuys. Ao. 1544.
image 1600 - 1750    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 't CECILIE KLOOSTER nu HET PRINCENHOF.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 Zie 't AALMOESSNIERS-HUIS, elks verwondring dubbel waard, ...
image 1758    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 GAST HUYS.
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

9 Het LASARUS-Huys, tegen over de groote Joden-kerk; wel eer buiten de Stad.
image 1695 - 1705    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 De ILLUSTRE SCHOOL; begonnen met Opper Leermeesteren Ger. Vossius en Kasp. Barleus, in het iaar 1632.
image 1695 - 1705    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 St. Catharina of St. Margareta Klooster. Ao. 1544.
image 1600 - 1750    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

12 De PAULUSBROEDERS. ook TERTIANEN, nu de OUDE-WAALE-KERK en St. JORIS-HOF.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 Het KARTHUIZERS KLOOSTER, buiten AMSTERDAM, Zoo als het zich in Welstand vertoonde in den Jaare 1496.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 T' ALMOSSENIERS HUYS.
image 1650 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 GEZICHT van het JONGENS BURGER-WEESHUYS, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 't HUYS ZITTEN WEDUWEN HOFF.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 HET AALMOESSENIERS-WEESHUIS, van Vooren.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

18 't St. Joris Hof te Amsterdam, op de Binneplaats te zien.
image 1824    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 LUTHERSCHE DIACONIE EN BESTEDELINGHUIS te AMSTERDAM.
image 1772 - 1825    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

20 RUIM GEZIGT VAN HET NIEUWE GEBOUW, HET ROOMSCH-CATHOLIJKE MAAGDEN-HUIS, TE AMSTELDAM
image 1786    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date