TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date

1 DE LUYTERSCHE NIEUWE KERK
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

2 GEZICHT van de OUDE ZYDS CAPEL, t' Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

3 GEZICHT van de OUDE WAALEN-KERK, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Westerkerk
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

5 DE OUDE KERCK.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

6 S Catrijnen ofte NIEUWE-KERCK t' Amsterdam
image 1611 - 1612    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

7 De OUDE KERCK, begonnen ontrent den jaere 1370, is met een Toren verciert en op gebouwt Ao. 1566.
image 1650 - 1750    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 NIEUWE SYTS KAPEL.
image 1600 - 1700    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 DE NIEUWE KERK van Binne, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

10 DE PORTUGEESE IOODE SYNAGOGE
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 S. NICOLAES ofte OUWE KERK tot AMSTERDAM
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 De WESTER KERCK is begonnen Ao. 1620 en de eerste Predicatie daer in gedaen op Pinxterdach 1631.
image 1650 - 1660    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 DE OOSTER KERK van binnen.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

14 GEZICHT van de NOORDER-MARKT en KERK, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 Het Orgel en de Predikstoel in de LUTHERSCHE NIEUWE KERKE.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

16 GEZICHT van de ENGELSCHE KERK, op het Begynhof, tot Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 DE NIEUWE ZYDS-KAPEL van Binne, tot Amsterdam.
image 1760 - 1818    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

18 DE ARMENISCHE KERK, IN 1786.
image 1787    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 GEZICHT van de OUDE KERK van Binnen te zien, te Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

20 HET WILLIGE RASPHUYS na de Oosterkerk te zien te Amsterdam.
image 1760 - 1780    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 150 found. Next | Sort by date