TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 67 found. Next | Sort by date

1 Gezigt het Dorp Sloterdyk, buyten Amsterdam, van de Haarlemmer vaart te zien.
image 1700 - 1800    
Keywords: dorpsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

2 't HUYS ZITTEN WEDUWEN HOFF.
image
Keywords: stadsgezicht.
[JP2] [Abstract]

1

3 Orangerie, van Sorgvliet
image 1690 - 1710    
Keywords: buitenplaats- of kasteelgezicht
[JP2] [Abstract]

1

4 Het Orgel en de Predikstoel in de LUTHERSCHE NIEUWE KERKE.
image 1760 - 1767    
Keywords: gebouwinterieur
[JP2] [Abstract]

1

5 Oorspronkelykplan v.d. St Pieterskerk. te Utrecht. - Krypte.
image 1885 - 1910    
Keywords: gebouwplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 KAART VAN DE BENEEDEN RIVIER DE MAAS EN DE MERWEDE, VAN DE NOORD ZEE TOT GORINCHEM
image 1740 - 1770    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

7 AFBEELDING VAN DE WATERSLOOTSCHE POORT.
image 1667 - 1729    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

8 WESTER KERK.
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

9 DE DOORLUCHTIGE SCHOOL.
image 1663    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

10 Oude Haven en Wijnhaven
image 1694    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

11 HET YACHT-CLUB GEBOUW EN HET NIEUWE WERK.
image 1857    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

12 Den Amstel Bogt buyten Amsteldam en den Herberg 'T MOOLENTJE, naar deese Herberg seylen de Jagten van de stad en van daar weeder derwaars om het vermaak van deese Stroom te genieten.
image 1700 - 1800    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

13 Het Binnenhof
image 1825 - 1875    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

14 HET MINDERBROEDERS KLOOSTER, Zoo als het zig Vertoonde in den Jaare 1578, binnen Amsterdam.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

15 De KERK en een gedeelte van het WITTE VROUWEN KLOOSTER ... zoo als zich die in het Jaer 1661. vertoonde.
image 1770 - 1771    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

16 Sint-Lodewijkskerk
image 1850 - 1900    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

17 ROTTERDAM
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

18 DE ZYL POORT.
image 1762 - 1784    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

19 Knodsenburch
image 1591 - 1610    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

20 HET OUDE-ZYDS-HUISZITTEN-AALMOESSENIERS-HUIS, van agteren.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsgezicht
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 67 found. Next | Sort by date