TU Delft Beeldbank
Home · About · Disclaimer ·

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1227 found. Next | Sort by date

1 PLAN VAN DE WYD VERMAARDE en BEROEMDE KOOP STAD AMSTERDAM.
image 1694    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

2 AMSTERDAM vertoonde zigh aldus inden Jare 1500
image 1693 - 1694    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

3 HAARLEM IN DEN OUDEN TIJD
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

4 Die Steede van Weesop
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

5 AMSTERDAM met des selfs omleggende landen
image 1726    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

6 AMSTERDAMS OUDSTE STAAT, en byzondere VERGROOTINGEN, door ZEVENDERLEI Stippen en Streepen afgebeeld.
image 1760 - 1767    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

7 KAART DER STAD HAARLEM.
image 1822    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

8 Afbeelding van 't beleg der Stad Alkmaer in 't Jaar 1573.
image 1747    
Keywords: historieprent
[JP2] [Abstract]

1

9 De Amstel omstreeks het midden der 18e eeuw.
image 1900 - 1910    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

10 AMSTELODAMI VETERIS ET NOVISSIMI DELINEATIO PER JACOBUM DE LA FEUILLE.
image 1675    
Keywords: stadsplattegrond · stadsprofiel
[JP2] [Abstract]

1

11 Centraal Personen en Goederen Station te AMSTERDAM.
image 1850 - 1875    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

12 MEDEMLECK
image 1649    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

13 Die Stadt Enchuijsen
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

14 KAART VAN DE OMSTREEKEN DER STAD HAARLEM van de Beverwijk tot Hillegom.
image 1805    
Keywords: topografische kaart
[JP2] [Abstract]

1

15 Hoorn de hooftstadt van West Vrieslandt
image 1648    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

16 T'BELEG VAN HAERLEM
image 1628    
Keywords: belegeringskaart
[JP2] [Abstract]

1

17 SCHAGEN
image 1634    
Keywords: dorpsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

18 Amsterdam, 1536
image 1885 - 1910    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

19 AMSTELDAM ten tweede mael vergroot is eerst met steene Mueren omvangen inden jaere 1482.
image 1650 - 1675    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

20 PLAN tot uitbreiding VAN AMSTERDAM.
image 1860 - 1870    
Keywords: stadsplattegrond
[JP2] [Abstract]

1

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1227 found. Next | Sort by date